تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1889 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1669 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2645 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1866 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2185 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1927 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
2010 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1953 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1856 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1979 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1910 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1649 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1823 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1694 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1626 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1779 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1892 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2142 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1898 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2306 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
5173 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2803 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
2041 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2056 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2166 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2169 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1841 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1591 بار دیده شده
0 نظر