تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1934 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1712 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2700 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1907 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2224 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1960 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
2042 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1990 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1889 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
2011 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1945 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1684 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1854 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1734 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1657 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1810 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1927 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2177 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1931 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2345 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
5376 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2880 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
2087 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2112 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2209 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2211 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1888 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1635 بار دیده شده
0 نظر
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی