تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1870 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1646 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2600 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1839 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2158 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1906 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
1993 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1929 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1832 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1958 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1889 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1631 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1802 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1668 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1604 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1756 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1860 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2111 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1877 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2280 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
5103 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2755 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
2011 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2026 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2140 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2140 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1816 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1555 بار دیده شده
0 نظر