تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1842 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1616 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2573 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1808 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2131 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1883 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
1965 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1901 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1802 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1933 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1864 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1607 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1770 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1639 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1575 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1732 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1833 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2084 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1849 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2253 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
5003 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2698 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
1975 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
1981 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2097 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2104 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1780 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1516 بار دیده شده
0 نظر