تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1904 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1685 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2662 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1881 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2201 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1941 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
2024 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1969 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1871 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1991 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1924 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1663 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1834 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1707 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1640 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1790 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1907 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2157 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1911 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2318 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
5215 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2831 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
2055 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2069 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2181 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2188 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1863 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1609 بار دیده شده
0 نظر
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی