تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1919 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1703 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2681 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1896 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2215 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1952 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
2035 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1982 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1883 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
2000 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1934 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1676 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1846 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1722 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1650 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1802 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1919 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2170 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1922 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2332 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
5339 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2859 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
2071 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2091 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2199 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2199 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1877 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1622 بار دیده شده
0 نظر
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی