تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1880 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1658 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2616 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1851 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2170 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1918 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
2002 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1943 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1848 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1970 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1902 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1641 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1814 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1683 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1618 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1771 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1883 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2128 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1890 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2296 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
5150 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2779 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
2029 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2045 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2158 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2160 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1830 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1573 بار دیده شده
0 نظر