تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb تصاویر استاد تنگلی
تصاویر استاد تنگلی
استاد تنگلی در حال اقامه نماز عصر در راه زیارتگاه سلطان حبّی
1851 بار دیده شده
0 نظر
سخنرانی استاد تنگلی در یکی از عروسی های منطقه
1626 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارتگاه سلطان حبّی
2583 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سفر به ترکمنستان
1821 بار دیده شده
0 نظر
دوران طلبه گی استاد تنگلی
2141 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1891 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار کوه احد
1977 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مدینه منوره
1910 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در جوار بیت الله با لباس احرام
1810 بار دیده شده
1 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1944 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی
1872 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در سرزمین وحی
1617 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مکه مکرمه
1781 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1650 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم
1584 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1741 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار قبرستان شهدای جنگ احد
1842 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در حال سعی در صفا و مروه
2094 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
1860 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مسعی
2262 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
5050 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار حضرت شیخ دکتر مادح نقشبندی فرزند آخر حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی
2727 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار ماموستا محمود رئیس حوزه علمیه نگل، سنندج
1990 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
1998 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در کنار مقابر شیخ علاء الدین، شیخ عمر ضیاء الدین و شیخ نجم الدین قدس سرهم اجمعین، بیاره شریف، کردستان عراق بهمراهی طلاب و مدرسین آن مکان
2114 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در مراسم بزرگداشت حضرت مختومقلی فراغی سال 1365
2120 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی و هیئت همراه در راه زیارت سلطان ابو ایوب انصاری ـ استانبول، ترکیه
1795 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی در راه زیارت شیخ محمد امین توقادی ـ استانبول، ترکیه
1532 بار دیده شده
0 نظر