تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1400/3/30 2021/6/20
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
653 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
899 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
817 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
845 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
988 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
885 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید منطقه برای ایشان
770 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
724 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
768 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
797 بار دیده شده
0 نظر
دعای خیر اساتید برای فارغ التحصیلان
753 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
873 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
822 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
879 بار دیده شده
0 نظر
محوطه ی حوزه علمیه و مهمانان حاضر در آن
766 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی اساتید و مهمانان
796 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
697 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
753 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
736 بار دیده شده
0 نظر
جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی
680 بار دیده شده
0 نظر
اساتید برجسته ی منطقه ی ترکمان صحرا
783 بار دیده شده
0 نظر
مهمانان حاضر در ضیافت عرفان آباد
836 بار دیده شده
0 نظر
استاد ایل آمان مشرقی در حال تلاوت آیات قران کریم در افتتاحیه مراسم
1388 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه
785 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه علمیه
787 بار دیده شده
0 نظر
خادمین و مسئولین پذیرایی
874 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی
1179 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید قبل از عمامه گذاری و در حال استقبال از مهمانان
1647 بار دیده شده
0 نظر