تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
598 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
882 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
802 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
827 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
922 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
868 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید منطقه برای ایشان
756 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
711 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
749 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
741 بار دیده شده
0 نظر
دعای خیر اساتید برای فارغ التحصیلان
734 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
849 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
804 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
858 بار دیده شده
0 نظر
محوطه ی حوزه علمیه و مهمانان حاضر در آن
754 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی اساتید و مهمانان
781 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
683 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
713 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
715 بار دیده شده
0 نظر
جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی
660 بار دیده شده
0 نظر
اساتید برجسته ی منطقه ی ترکمان صحرا
768 بار دیده شده
0 نظر
مهمانان حاضر در ضیافت عرفان آباد
822 بار دیده شده
0 نظر
استاد ایل آمان مشرقی در حال تلاوت آیات قران کریم در افتتاحیه مراسم
1288 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه
768 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه علمیه
772 بار دیده شده
0 نظر
خادمین و مسئولین پذیرایی
858 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی
1162 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید قبل از عمامه گذاری و در حال استقبال از مهمانان
1632 بار دیده شده
0 نظر
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی