تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
588 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
864 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
792 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
818 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
911 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
858 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید منطقه برای ایشان
745 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
699 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
740 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
731 بار دیده شده
0 نظر
دعای خیر اساتید برای فارغ التحصیلان
722 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
835 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
796 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
851 بار دیده شده
0 نظر
محوطه ی حوزه علمیه و مهمانان حاضر در آن
747 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی اساتید و مهمانان
768 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
673 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
702 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
708 بار دیده شده
0 نظر
جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی
648 بار دیده شده
0 نظر
اساتید برجسته ی منطقه ی ترکمان صحرا
757 بار دیده شده
0 نظر
مهمانان حاضر در ضیافت عرفان آباد
814 بار دیده شده
0 نظر
استاد ایل آمان مشرقی در حال تلاوت آیات قران کریم در افتتاحیه مراسم
1271 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه
759 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه علمیه
763 بار دیده شده
0 نظر
خادمین و مسئولین پذیرایی
850 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی
1156 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید قبل از عمامه گذاری و در حال استقبال از مهمانان
1626 بار دیده شده
0 نظر
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی