تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
گالری تصاویر BreadCrumb ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
ضیافت فارغ التحصیلی 9 شهریور 1391 عرفان آباد
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
586 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
860 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
788 بار دیده شده
0 نظر
بالای سر بردن فارغ التحصیلان جدید
816 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
910 بار دیده شده
0 نظر
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان
856 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید منطقه برای ایشان
743 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
694 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید و دعای خیر اساتید برای ایشان
737 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید
730 بار دیده شده
0 نظر
دعای خیر اساتید برای فارغ التحصیلان
717 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
833 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
793 بار دیده شده
0 نظر
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز
847 بار دیده شده
0 نظر
محوطه ی حوزه علمیه و مهمانان حاضر در آن
744 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی اساتید و مهمانان
766 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
669 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
701 بار دیده شده
0 نظر
مولدخوانی در مراسم فارغ التحصیلی
707 بار دیده شده
0 نظر
جمعیت حاضر در مراسم فارغ التحصیلی
647 بار دیده شده
0 نظر
اساتید برجسته ی منطقه ی ترکمان صحرا
757 بار دیده شده
0 نظر
مهمانان حاضر در ضیافت عرفان آباد
811 بار دیده شده
0 نظر
استاد ایل آمان مشرقی در حال تلاوت آیات قران کریم در افتتاحیه مراسم
1266 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه
756 بار دیده شده
0 نظر
پذیرایی از مهمانان در محوطه ی حوزه علمیه
760 بار دیده شده
0 نظر
خادمین و مسئولین پذیرایی
846 بار دیده شده
0 نظر
استاد تنگلی
1153 بار دیده شده
0 نظر
فارغ التحصیلان جدید قبل از عمامه گذاری و در حال استقبال از مهمانان
1624 بار دیده شده
0 نظر
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی