تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04

دروغ چیست و دروغگو کیست؟


قال رسول الله صلي الله عليه و سلم: ان الصدق يهدي البر و ان البر يهدي الجنة و ان الرجل ليصدق حتي يكتب عند الله صديقا و ان الكذب يهدي الي الفجور و ان الفجور يهدي الي النار و ان الرجل ليكذب حتي يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.

رسول اكرم صلي الله عليه و سلم ميفرمايند: راستگويي انسان را به سوي نيكي ميبرد و نيكي او را وارد بهشت ميكند فرد پيوسته راست ميگويد تا جايي كه در نزد خداوند صديق (بسيار راستگو) لقب ميگيرد و دروغ انسان را بسوي زشتي ميكشاند و گناه فرد را وارد جهنم ميكند، شخص پيوسته دروغ ميگويد تا اينكه در پيشگاه خدا كذاب (بسيار دروغگو) لقب ميگيرد.


پيامبر اكرم عليه الصلاة و السلام در حديث ديگري فرموده اند: آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب و اذا وعد خلف و اذا ائتمن خان. متفق عليه. يعني نشانه منافق سه چيز است: وقتي سخن ميگويد دروغ ميگويد، وقتي وعده دهد خلاف وعده مينمايد و وقتي امانتي به او دهد خيانت ميكند.
خداوند متعال نيز در مورد دروغ گويان چنين ميفرمايد: لعنت الله علي الكاذبين. (سوره آل عمران، آيه 61). يعني لعنت خدا بر دروغ گويان است.
و در آيه ديگر ميفرمايد: ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. (سوره غافر آيه 28). يعني قطعا خداوند كسي را به راه نجات و رستگاري رهنمود نميسازد كه تجاوز گر و دروغ پرداز باشد.

دين اسلام اهميت فراواني به تربيت درست مسلمانها ميدهد كه بر پاكي قلب و زبان استوار باشد. رسول اكرم صلي الله عليه و سلم را قبل از پيامبري بخاطر صداقتش، صادق و امين لقب داده بودند زيرا در تمام مدت عمر دروغي از ايشان شنيده نشده بود.
خداوند متعال حضرت اسماعيل را بخاطر صداقت و راستگويي ستايش مينمايد آنجا كه ميگويد: و اذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد و كان رسولا نبيا. يعني در كتاب آسماني از اسماعيل بگو آن كسي كه در وعده هايش راست بود و پيامبر والا مقامي بود. (سوره مريم آيه 54)

رسول اكرم صلي الله عليه و سلم يارانش را به راستگويي امر ميكنند. جعفر بن ابي طالب در مجلس نجاشي پادشاه حبشه ميگويد: پيامبر ما را به راستگويي و امانت داري امر ميكند. مسلمان راستگو و شجاع است و از كسي جز خدا نميترسد در حاليكه دروغگو ترسو است و از مردم هراس دارد و مؤمن هرگز دروغگو نميشود.


دروغ چيست؟

اينكه انسان واقعه اي را بيان كند كه اتفاق نيفتاده است يا چيزي را ادعا كند كه در او نيست. مثلاً بگويد: چنان كردم در حاليكه نكرده يا فلاني را ديدم در حالي كه وي را نديده و اين ويژگي و خصلت هاي منافقين است كه خداوند و رسول و مؤمنان از آن بيزار و متنفرند.


بخشي از اقسام و نمونه هاي دروغ

1ـ روزي پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم از خانه خارج شدند، كودكي را ديدند كه مشغول بازي است مادرش به او گفت: بيا تا چيزي به تو بدهم، پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم به زن گفتند: چه مي خواهي به او بدهي و زن گفت: خرما. پيامبر گفتند: اگر آنچه وعده دادي عمل نكني در نامه اعمالت يك دروغ ثبت ميشود. پيامبر اكرم وي را از دروغ گفتن حتي به كودك خردسال نيز باز داشتند. زيرا برخي از مادران كودكشان را صدا ميزنند و ميگويند: بيا تا چيزي براي تو بدهم. همين كه كودك ميآيد چيزي به او نميدهند. پس در نتيجه دروغگو ميشوند. همچنين اگر كسي به دوستش بگويد كه فردا چيزي براي تو خواهم داد و ندهد به او دروغ گفته است.
2ـ اينكه انسان به دروغ ادعا نمايد كه چيزي ازآنِ اوست مثلاً ادعا نمايد كه اين قلم يا كتاب كه در دست دوستش ميباشد از آنِ اوست. با اين ادعايش هم به دوستش دروغ گفته هم به خدايش.
3ـ داستانهایي را بگويد كه اتفاق نيفتاده است يا ادعا نمايد كه سرمايه اي دارد در حاليكه چنين نيست.
4ـ دروغ به پدر و مادر. بعضي از فرزندان به منزل ميآيند پدر و مادر از او ميپرسند كجا بودي؟ و او به دروغ ميگويد با دوستم بودم يا در كلاس بودم يا در راه معطل شدم و خداوند ميداند كه او مشغول بازي و سرگرمي بوده است. خداوند او را بخاطر اين دروغش محاسبه ميكند.
5ـ دروغ به معلم: وقتي دانش آموز تنبل است و تكاليف مدرسه را انجام نميدهد ميگويد: مريض بودم يا پدرم مريض بود و من كارهاي بيرون از منزل را انجام ميدادم يا دروغ ديگري از اين قبيل.
6ـ ادعا ميكند كه خوابي ديده در حاليكه چنين خوابي نديده است. كسي كه چنين ادعاي نابجايي كند در روز قيامت در حالي خدا را ملاقات ميكند كه خداوند بر او خشمناك است سپس او را وارد جهنم ميكند. رسول اكرم صلي الله عليه و سلم ميفرمايند: كسي كه خود را خواب نما كند يعني به دروغ ادعا نمايد كه خوابي ديده است در جهنم است.
7ـ شهادت دروغ. خداوند متعال ميفرمايد: واجتنبوا قول الزور. يعني از سخن و گواهي دروغ بپرهيزيد. (حج آيه 30) و نيز خداوند در اوصاف بندگان نيك ميفرمايد: والذين لا يشهدون الزور. يعني مؤمنان واقعي كساني اند كه شهادت دروغ نميدهند يعني مؤمنان از اين خصلت زشت به دورند. (فرقان آيه 72)
شهادت به دورغ اين است كه انسان به ناحق گواهي دهد. مردم از وي سؤال ميكنند كه آيا فلاني را ديدي كه دزدي ميكند يا قتلي را مرتكب ميشود، در پاسخ ميگويد بله در حالي كه نه او را ديده و نه شنيده است در اين نتيجه با اين شهادت دروغ وي، جان انسانی بی گناه به خطر می افتد. پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم گناه اين كار را بسيار سنگين شمرده اند.
8ـ به دروغ سوگند بخورد. سوگند دروغ از گناهان كبيره است. كسي كه به دروغ سوگند ياد كند وارد جهنم ميشود و چنين سوگندي را غموس يعني غوطه خوردن در آتش، گويند مانند اين است كه راه هفتاد ساله را بدون استراحت طي كند چه كسي تحمل چنين عذابي را دارد؟ بسياري از مردم عادت كرده اند كه بگويند: «ولله» به خدا قسم و ما به خوبي ميدانيم كه مسلمان جز براي كاري بسيار مهم سوگند نميخورد. و زياد سوگند خوردن دليل بر دروغگويي شخص محسوب ميشود و هرگز دليل راستگويي نيست. پس اي برادر و خواهر گرامي زبانتان را از اينكه به دروغ سوگند ياد كنید پاك بدار و بدان كه مسلمان نه در راستي و نه در دروغ، سوگند ياد نميكند.
9ـ يكي ديگر از اقسام دروغ اين است كه شخصي در توبه اش با خدا صادق نباشد. اگر مسلمان گناهي انجام دهد و از آن توبه كند بايد توبه اش صادقانه باشد و اگر توبه صادقانه نبود خيلي زود به آن گناه باز ميگردد و وارد جهنم ميشود.
10ـ و همچنين يكي ديگر از اقسام دروغ اين است كه سخنان شخص بر اساس شنيده ها باشد يعني هر چه را ميشنود تعريف كند. رسول خدا صلي الله عليه و سلم ميفرمايند: كَفَي بِالمَرْءِ كِذْبًا اَن يَحْدُثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ. يعني براي دروغگويي شخص همين بس است كه هر چه را ميشنود بگويد. يعني انساني كه هر چه را ميشنود براي مردم نقل كند دروغگو است بلكه از بدترين دروغگويان است.
11ـ اينكه فرد مسلمان براي خنداندن مردم لطيفه ها و جك هاي دروغي تعريف كند كه پايه و اساس ندارد.


سرانجام دروغگو

رسول اكرم صلي اله عليه و سلم به ما خبر داده كه براي دروغگويي عذاب سختي در جهنم در نظر گرفته شده است. در شب معراج رسول اكرم صلي الله عليه و سلم فردي را مشهاده نموده كه ميله آهني در دست دارد كه با آتش سرخ شده است آن را در رخسار چپش ميگذارد و چنان از پشت آن را ميكشد كه از زير فك و رخسار راستش بيرون ميشود. مرتب اين كار را انجام ميدهد. رسول خدا پرسيد: او كيست؟ جبرئيل گفت: او دروغگو است كه تا روز قيامت اين چنين مجازات ميشود.

روزي امام بخاري رحمة الله عليه بخاطر شنيدن حديثي از احاديث، نزد فردي رفتند و ايشان آن فرد را ديدند كه دامنش را جمع كرده به دنبال اسبش ميرود و به اسب اشاره ميكند كه داخل دامنش جو يا كاه است. وقتي اسب برگشت آن مرد پيراهنش را رها كرد و در آن نه جو بود نه كاه. امام بخاري بعد از مشاهده اين صحنه فرمودند: كسي كه به حيواني دروغ بگويد به انسانها نيز دروغ ميگويد. و با سرعت آنجا را ترك كرده و رفتند. ابو امامه روايت كرده است كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم فرمودند: اِنَّ الكِذْبَ بابٌ مِنْ ابوابِ النِّفاقِ. يعني: بي گمان دروغ دري است از درهاي نفاق. روايت شده كه حضرت ابوبكر صديق رضي الله عنه در حاليكه خطبه ميخواندند فرمودند: پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم پارسال در اين مكان ايستاده و گريه كرد و فرمود: اِيَّاكُم و الكِذْبَ فَاِنَّهُ مَع الفُجُورِ و هُما في النَّار. يعني: از دروغ گفتن بپرهيزيد، بي گمان آن همراه با فسق منبع فجور ميباشد و صاحبان هر دو در آتش دوزخ ميباشند.


شوخي و مزاح پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم صادقانه بود

بعضي از اوقات انسان فكر ميكند كه اگر دروغ نگويد ديگران نميخندند بنابراين سخني ميگويد كه اتفاق نيفتاده است ولي پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم به ما آموخته اند كه شوخي، مزاح و سرگرمي صادقانه و درست چگونه است. پيامبر فرموده اند: اِنِّي لَاَمْزَحُ و لا اَقُولُ الا حَقًّا. يعني من مزاح و شوخي ميكنم، اما جز حق چيز ديگري نميگويم. به طور مثال رسول خدا صلي الله عليه وسلم به پير زني گفتند: در چشم هاي تو سفيدي است.زن گمان كرد كه هدف پيامبر بيماري است گفت: اي رسول خدا چنين نيست؟ پيامبر فرمودند: آيا در چشم هاي همه ما سفيدي و سياهي نيست. سپس زن خنديد.
و همچنين پيامبر اكرم صلي الله عليه و سلم به شوخي به پير زني گفتند: پير زن ها وارد بهشت نمي شوند. پير زنم كه گمان كرد هرگز وارد بهشت نمي شود شروع به گريه نمود. پيامبر اكرم خنديدند و فرمودند: در حال پيري كسي داخل بهشت نمي شود. چون خداوند متعال جواني را دوباره به بهشتيان باز مي گرداند و بهشتيان همه جوان هستند. و...


عاقبت صداقت و راستي

در زمان گذشته نوجواني براي كسب علم و دانش راه سفر را در پيش گرفت. مادرش به او گفته بود: فرزندم هرگز دروغ نگو، زيرا نجات در راستي است گرچه انسان با راست گفتن به هلاكت برسد. مادر صد دينار و يا به روايتي چهل دينار به فرزندش داده بود. نوجوان راه سفر را در پيش گرفت و به بيابان رسيد در راه تعدادي دزد به او برخوردند. به او گفتند: آيا همراهت پول هست گفت: آري صد دينار همراهم ميباشد. دزدها از كار او در شگفت شدند و تعجب نمودند. زيرا مردم وقتي دزدها را ميبينند پولشان را پنهان ميكنند و ميگويند پولي با ما نيست. سارقين خنديدند و گفتند: ما را مسخره ميكني.
آن نوجوان صادق گفت: نخنديد، اين مقدار پول همراه من هست، دزدها او را پيش رئيسشان بردند. رئيس دزدان به او گفت: چرا دروغ ميگويي و ادعا مي كني كه با تو صد دينار است.
نوجوان گفت: به شما دروغ نگفتم. و اين هم پولي كه همراه من است و صد دينار را بيرون نمود. رئيس دزدان گفت: فرزندم چرا دروغ نميگويي؟ در جواب گفت: ماردم مرا به راستگويي دستور داده است من هرگز دروغ نميگويم تا نافرماني مادرم را نكره باشم. مرد شروع به گريه نمود و گفت: تو ميترسي اگر دروغ بگويي مادرت ناراحت شود و من از اينكه خدا را ناراحت كنم نميترسم.
فرزندم درس مهمي به من دادي، سپس توبه كرد و دست از دزدي برداشت و ساير دزدان نيز با او توبه نمودند. و جوان و مالش را رها كردند. آري اين چنين در راستگويي نجات است.


مجارات دروغگو و پاداش راستگو

خشم خداوند متعال بر دروغگو است. او را وارد آتش ميكند و نامش در نزد خدا به عنوان دروغگو ثبت ميشود. مشهور به دروغگويي ميشود و در نتيجه مردم از او فاصله ميگيرند و سخنان وي پيش آنان اعتباري ندارد حتي مردم اگر حرفهاي او درست هم باشد باور نمي كنند. از منافقين و فاجرين (بدكاران) به حساب ميآيد.


پاداش راستگو

1ـ خداوند متعال او را دوست ميدارد و در نزد خداوند لقب صديق به خود ميگيرد و او را وارد بهشت ميكند.
2ـ به راستگويي مشهور ميگردد، مردم او را دوست ميدارند چنانچه رسول خدا صلي الله عليه و سلم را دوست ميداشتند.
3ـ از مؤمنان راستگو به شمار ميآيد.
4ـ خداوند متعال به سبب راستي و صداقتش او را از هر بدي نجات ميدهد.


نكته هاي پند آميز

1ـ راستگو دوست و دروغگو دشمن خداست.
2ـ راستگو از مومنان است و دروغگو از منافقين.
3ـ سخن حق را بگو گرچه تلخ باشد.
4ـ راستگو با راستين نجات ميابد و دروغگو با دروغش هلاك ميشود.
5ـ از نامهاي رسول گرامي «صادق» است.
6ـ مسلمان جز راست نميگويد و مؤمن دروغگو نميشود، روزي شخصي از حضرت لقمان عليه السلام پرسيدند: شما چگونه اين مقام و رتبه بلند را حاصل نموديد؟ فرمودند: با راستگويي، امانت داري و پرهيز از لغويات (لهب و لعب). رسول خدا صلي الله عليه و سلم فرمودند: شما ضمانت شش چيز را به من دهيد من ضامن بهشت شما خواهم شد: 1ـ هميشه راستگو باشيد. 2ـ حتي الامكان بر وعده و قول خود عمل كنيد.3ـ به امانت خيانت نكنيد. 4ـ شرمگاه خود را بر نامحرمان بپوشانید. 5ـ نگاههاي خود را پائين بگيريد. 6ـ با دست ها از ظلم جلو گيري كنيد.
فرمودند: راستگويي زينت اولياي كرام و دروغ نشانه بدبختيها ميباشد.
پس چه خوب است كه بنا به فرموده پيامبر اسلام محمد مصطفي صلي الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت. يعني كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد بايد سخن نيك بگويد و يا سكوت اختيار كرده و خاموش باشد، در گفتارمان تفكر كنيم تا خداي نكرده دروغي از ما سر نزند و يا اينكه ساكت و خاموش بنشينيم.


بزرگان مي فرمايند خاموشي هفت خاصيت دارد:
1ـ زينتي است بي پيرايه
2ـ هيبتي است بي سلطنت
3ـ عبادتي است بي محنت
4ـ حصاري است بي ديوار
5ـ بي نيازي است بي عذر
6ـ فراغي است از كرام كاتبين
7ـ پوششي است براي عيبها

مآخذ: سفارشات رسول اكرم صلي الله عليه و سلم جلد اول ـ مختصر احياء علوم الدين ـ نور الجواهر در اقوال الكبائر ـ غافلان را آگاه سازيم
كباير (گناهان كبيره)
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
تصویر اتفاقی
مسجد و درسخانه های حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد. بهمن 1364

مسجد و درسخانه های حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد. بهمن 1364

اسلامی فارغ التحصیلان جدید

اسلامی فارغ التحصیلان جدید

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی