تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04

مصوبه اول: حاجت اصلی

تصویر کوچک شده
(سؤال) 1ـ کامیون تریلی، مغازه و تراکتور برای کسب درآمد، آیا در همه ی اینها زکات وجود دارد؟ آیا آنها حاجت اصلی محسوب میشوند؟ 2ـ کسانیکه بیش از یک خودروی شخصی را مالک هستند و همه ی آنها را مورد استفاده قرار میدهند، آیا چند دستگاه از آنها از جمله ی حاجت اصلی محسوب میشوند؟

مصوبات دار الافتاء حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد
مورخ 20/6/1390 روز یکشنبه

1ـ کامیون تریلی، مغازه، تراکتور و امثال آنها که منبع درآمد هستند. هرگاه درآمد آن برای خود و خانواده ی وی کفایت نکرده و درآمد حاصله ی آن برای مخارج زندگی وی مکفی نباشد، جزو حاجت اصلی وی محسوب شده و در صورتیکه هیچ سرمایه ای جز آن در دست نداشته باشد، میتواند زکات اموال مردم را دریافت نماید. اما اگر درآمد حاصله از آن، برای زندگی وی مکفی بوده و مخارج زندگی وی و خانواده اش را تأمین نماید، در اینصورت از جمله ی حاجت اصلی محسوب نشده و در زمره ی آلت الحرفة و آلت الصناعة قرار میگیرد. لذا با آنکه از خود آن وسائل هیچگونه زکاتی واجب نبوده، اما در صورت نبود هیچ سرمایه ای جز آن، بخاطر اینکه این وسائل نصاب حرمان الزکاة را ایجاب مینمایند، مالک آن نمیتواند زکات اموال مردم را دریافت نماید.

2ـ کسیکه دارای وسائل و خودروی شخصی زیادی است و همه ی آنها به نوعی به استفاده ی خود آن شخص یا افراد خانواده ی وی قرار میگیرد، در اینصورت یک خودروی شخصی قطعاً از جمله ی حاجت اصلی وی محسوب شده و ما بقی از جمله ی حاجت اصلی وی محسوب نمیشود. اما در مورد باقیمانده ی خودروهای شخصی وی، هرگاه در صورت نبود آنها، زندگی و معیشت وی و خانواده ی ایشان دچار مشکل شده و اختلال و نارسایی را در روند عادی زندگی وی ایجاد کند، در اینصورت همان اندازه که ما یحتاج خود و اهل خانواده ی خود را تأمین سازد، از جمله ی حاجت اصلی وی محسوب شده و ما بقی آن، ما زاد بر حاجت اصلی وی به شمار خواهد آمد. والسلام
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
تصویر اتفاقی
نمایشگاه کتاب در مراسم فارغ التحصیلی عرفان آباد

نمایشگاه کتاب در مراسم فارغ التحصیلی عرفان آباد

حضور پرشور مردم در نمازجمعه

حضور پرشور مردم در نمازجمعه

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی
گرمایش تابشی تنور گازی