تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04

آداب تلاوت قرآن

تصویر کوچک شده
برای تلاوت قرآن رعایت شش ادب لازم است:

ادب اول: آنکه به حرمت خواند، و پیشین طهارت کند، و روی به قبله آرد، و متواضع وار بنشیند. علیّ بن ابی طالب رضی الله عنه گوید: «هر کسی که قرآن در نماز ایستاده خواند، وی را به هر حرفی صد حسنه بنویسند؛ و اگر نشسته خواند در نماز، پنجاه بنویسند؛ و اگر بر طهارت بُوَد نه در نماز، بیست و پنج حسنه؛ و اگر بر طهارت نبود، ده حسنه پیش بیش ننویسند. و آنچه به شب خواند خاصّه در نماز فاضلتر، که دل فارغتر بُوَد و ثواب بیشتر.

ادب دوم: آنکه آهسته خواند، و تدبّر همی کند در معانی وی، و در بند آن نباشد که زود ختم کند چون گروهی که شتاب کنند تا هر روز ختمی بر خوانند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند: «هر که قرآن بیش از سه روز ختم کند، فقه قرآن در نیابد» و ابن عباس رضی الله عنه میگوید: «اِذا زُلزِلت و القارعه بر خوانم به آهستگی و تأمل کنم، دوستتر دارم از بَقَره و آلِ عِمران به شتاب. و عایشه رضی الله عنها کسی را دید که قرآن بشتاب میخواند، گفت: «نه خاموش است و نه قرآن خوان» و اگر کسی عجمی باشد که معنی قرآن نداند هم آهسته خواندن فاضلتر باشد، نگاهداشت حرمت را.

ادب سوم: گریستن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید: «قرآن بخوانید و بگریید؛ اگر گریستن فرا نیاید، به تکلف فراز آورید» و ابن عباس گوید: «چون سجده سبحان برخوانید، شتاب مکنید در سجود تا بگریید؛ اگر کسی را چشم نگرید باید که دلش بگرید» رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: «قرآن برای اندوه فرود آمده است چون بر خوانید، خویشتن را اندوهگین کنید» و هر که وعد و وعید و فرمانهای قرآن را تأمل کند و عجز خویش همی بیند، ناچار اندوهگین شود اگر غفلت بر وی مسئولی نبُوَد.

ادب چهارم: آنکه حقِّ هر آیتی بگزارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون به آیت عذاب رسیدی استعاذت کردی، و چون به آیت رحمت رسیدی تنزیه و تسبیح کردی؛ و در ابتدا اَعُوذُ بگفتی؛ چون فارغ شدی، گفتی: اللهُمَ ارحَمنی بِالقُرآنِ و َاجعَلهُ اِماماً وَ نوراً و هُدیً و رحمةً، اللهُمَّ ذَکِّرنی مِنهُ ما نَسیتُ، و عَلِّمنی منه ما جَهِلتُ و ارزُقنی تِلاوَته آناءَ اللَّیلِ والنِّهارِ وَ اجعَلهُ حُجَّةً لی یا رَبَّ العالَمین. و چون به آیات سجده رسد، سجده کند. اول تکبیر بگوید و آنگاه سجده کند، و شرطهای نماز از ستر عورت و طهارت در وی نگاه دارد، و تکبیر و سجود کفایت بود بی تشهد و سلام.

ادب پنجم: آنکه اگر از معنی ریا در وی چیزی باشد و یا کسی دیگر را نماز بشولیده خواهد شد، آهسته خواند، که در خبر است که «فضل قرائت سر بر جهر چون صدقه سر است بر علانیه» و اگر از این ایمن باشد، اولی تر آن بود که آواز بردارد تا دیگری را نیز از سماع نصیب بود، و تا وی نیز آگاهی بیش یابد و همّت وی جمعتر باشد، و تا نشاط بیفزاید و خواب بِرَمَد و خفتگان دیگر بیدار شوند. و اگر این همه نیّتها جمع شود، بر هر یکی ثوابی یابد. و اگر از مصحف خواند فاضلتر، که چشم را نیز کار فرموده باشد. و گفته اند: «ختمی از مصحف به هفت ختم بود نه از مصحف» و یکی از فقهای مصر نزدیک شافعی شد، وی را در سجود دید مصحف نهاده. گفت: «فقه شما را از قرآن مشغول بکرد! و من نماز خفتن بگزارم، مصحف بر دست گیرم و تا روز فرا یکدیگر نکنم» و رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ابوبکر بگذشت: نماز میکرد به شب، و قرآن آهسته میخواند گفت: «چرا آهسته میخوانی؟» گفت: «آن که با وی میگویم، میشنود.» و عمر رضی الله عنه را دید که به آواز میخواند، گفت: «چرا به آواز میخوانی؟» گفت: «خفته را بیدار کنم و شیطان را دور کنم» گفت: «هر دو نیکو کردید» پس چنین اعمال تَبَعِ نیّت بود، و چون نیّت در هر دو نیکو بود، بر هر دو ثواب یابد.

ادب ششم: آنکه جهد کند تا به آواز خوش خواند، که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید: «قرآن را به آوازهای خوش بیارایید» و رسول الله صلی الله علیه و سلم مولای ابوحذیفه را دید که قرآن به آواز خوش میخواند، گفت: «الحَمدُ لِلهِ الذی جَعَل فی اُمّتی مِثلَهُ» و سبب آن است که هر چند آواز خوشتر بود، اثر قرآن در دل بیشتر بود. و سنّت آن است که محرابی خواند. امّا الحان بسیار در میان کلمات و حروف افکندن عادت قوّالان و مکروه باشد.

منبع: «کیمیای سعادت» جلد اول ص244
گردآورنده: عبدالخلیل خالقی
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
تصویر اتفاقی
استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان

استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری و عبدالرحمن آخوند تنگلی و دعای خیر آن عزیزان برای فارغ التحصیلان

قرآن تاریخی منسوب به حضرت عثمان رضی الله عنه سومین خلیفه ی مسلمین واقع در روستای نگل از توابع سنندج

قرآن تاریخی منسوب به حضرت عثمان رضی الله عنه سومین خلیفه ی مسلمین واقع در روستای نگل از توابع سنندج

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی