تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04

نصایح حضرت لقمان به فرزند خویش

تصویر کوچک شده
وهب رحمة الله گفته حضرت لقمان رحمة الله علیه دوازده سخن با حکمت دارد که مردم در سخنان خویش از آن استفاده میکنند. او پسری داشت که نامش ثاران بود که به او مشکم یا انعم هم میگفتند او به پسرش چنین نصیحت کرد که ای پسرم از کفر و شرک خود را دور کن که ظلم بزرگی است و لقمان حکیم نصایح ذیل را نیز به پسرش نموده است:

1ـ ای پسرم ترس خدا را پیشه خود بساز که سودمند است و هرگز از بین نمیرود. 2ـ به تشییع جنازه مردم برو و به مجلس عیاشی شان مرو زیرا تشییع جنازه تو را به یاد آخرت میاندازد و مجالس عیش تو را از راه بیرون میکند. 3ـ خود را از مرغ «خروس» کمتر ندان. که آن در شب خدا را یاد میکند و تو در غفلت باشی. 4ـ در توبه تأخیر مکن زیرا مرگ ناگهان میرسد و تو بدون توبه میروی. 5ـ همراه جاهل دوستی مکن زیرا او گمان میکند که با او در جهالت شریکی. 6ـ پرهیزگاری و عمل نیک را خاص بخاطر رضای خدا بکن. 7ـ به مجلس علماء داخل شو و سخن حکماء را بشنو زیرا همان طور که از باران، زمین مرده زنده میشود خداوند دل آدمی را به نور علم و حکمت زنده میسازد. 8ـ دروغ مگو که با دروغگوئی آبرو میرود و حیا فنا میشود. 9ـ اگر ذکر و علماء را دیدی با ایشان بنشین زیرا اگر عالم هستی به دیگران نفع میرسانی اگر عالم نیستی عالم و باخبر میشوی و در چنین مجالس خداوند رحمت خود را میفرستد و از آن سهم میبری. 10ـ شخص جاهل را استاد مگیر اگر عالمی نیافتی خود استاد خود شو. 11ـ درباره ی امور خود با علماء مشورت کن. 12ـ فقر بدون صبر بسیار تلخ است و علاج آن قناعت است. 13ـ به علم خود عمل نما و در پی تحصیل باش علم بی عمل از جهل بیشتر ضرر دارد و علم با عمل آدمی را به مراتب عالی میرساند و علم بدون عمل بذلت و خواری مینشاند. 14ـ همیشه از خداوند طلب آمرزش کن که به نزد خداوند ساعاتی است که در آن دعای بنده اش را قبول میکند. 15ـ و به رحمت خداوند امیدوار باش تا به گناه آلوده نشوی و از خداوند خوف داشته باش تا از رحمت ناامید نگردی. «انشاء الله که از عاملین باشیم». و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
تصویر اتفاقی
مراسم عمامه گذاری توسط استاد نظری

مراسم عمامه گذاری توسط استاد نظری

استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم

استاد تنگلی در مسجد النبی صلی الله علیه و سلم

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی