تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1400/3/30 2021/6/20
اطلاعیه
توجه


بخاطر تغییر زیرساخت ها، زین پس، این سایت بروزرسانی نخواهد شد و تمامی فعالیت های علمی و فرهنگی کارگروه فضای مجازی حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد در سایت www.erfanabad.ir متمرکز خواهد بود.

لطفا از سایت جدید بازدید نمایید


تمامی سخنرانی ها و کتابهای چاپ شده استاد تنگلی و تمامی کلیپ های آموزشی منتشر شده و فایلهای صوتی کتب و دروس حوزوی، در سایت www.erfanabad.ir در حال آپلود شدن میباشداین سایت نیز بسته نخواهد شد و شما عزیزان میتوانید از مطالب گذاشته شده در آن استفاده نمایید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصیحت مادرانه

تصویر کوچک شده
خاتونی از خواتین عرب یعنی امامة تغلبی دخترش ام ایاس بنت عوف را قبل از آنکه بخانه ی شوهرش برود چنین نصیحت میکند. دختر عزیزم اگر میدانستم که وصیت و سفارش برای اهل فضل و هنر بکسر شأن آنها دلالت میکند هر آینه روی نصیحت از تو بر میگردانیدم و از وصیت تو احتراز مینمودم لیکن چون کاملا میدانم که نصیحت برای شخص فهمیده و عاقل یادآوری و برای اشخاص خوابیده و غافل بیدار کننده و هشدار دهنده است تو را چند سفارش میکنم عزیزم اگر زنی میتوانست بواسطه ی زیادتی ثروت پدرش از اختیار کردن شوهر بی نیاز باشد من باید اصلا شوهر اختیار نمیکردم زیرا پدرم ثروتمندترین مردم دوران خود بود و لیکن خداوند متعال ما را برای مردها آفریده چنانچه مردها را نیز برای ما آفریده زن و مرد را از اختیار کردن همسر ناگزیر است.

عزیزم اکنون خانه ای را که در او بوجود آمده ای و به زندگی در او انس گرفته ای بدرود میگوئی و به کاشانه ای طرح سکونت و استراحت میاندازی که تاکنون او را نشناخته ای و با قرین و ندیمی همخانه و بستر میشوی که تاکنون به او خوی نگرفته ای بنابراین نصیحت مرا گوش کن و خود را چون کنیزی فرمانبردار بر او عرضه نما تا عمل تو در او اثر نموده چون غلامی تحت فرمان تو درآید و ده خصلت از من بشنو و در حافظه ی خود نگهدار تا از من بنزد تو یادگار و ذخیره ای باشد.
اول و دوم ـ مصاحبت با قناعت و همزیستی با شنوائی نیکو و فرمانبرداری از دستورات همسر، زیرا راحتی دل در قناعت و رضای پروردگار در همزیستی نیکو است. سوم و چهارم ـ تعهد نمودن موضع دید چشمها و مراعات بینی یعنی محل بویائی همسر چنانچه احتیاط کنی تا چشمانش از تو عمل یا صفت زشتی را مشاهده نکند و دماغش از تو جز بوی خوش چیزی استشمام ننماید و اینرا نیز بدان که آب هر بوی بدی را زائل میکند. خصلت پنجم و ششم ـ پای بند بودن بوقت طعام و دلجوئی کردن در وقت خواب همسر زیرا گرسنگی بسیار انسان را بر میانگیزاند و کم خوابی انسانرا بخشم میآورد. هفتم و هشتم ـ نگهداری خانه و مال و ملاحظه اهل و عیال او زیرا محافظت مال اساس قدر شناسی و ملاحظه ی اهل و عیال نشان دهنده ی تدبیر نیکوی خانوادگی است و خصلت نهم و دهم ـ این است که راز همسر را فاش نسازی و از فرمانش سرپیچی ننمائی زیرا اگر راز او را افشا نمودی از بیوفائی و مکرش در امان نخواهی ماند و اگر فرمانش را اطاعت نکردی قلبش را کینه دار خواهی ساخت و در حالی که او غمگین است از شادی بپرهیز و هرگاه او شادمان است اظهار غمگینی مکن زیرا شادمانی در هنگام پریشانی همسر در امر همزیستی کوتاهی بشمار میآید و غمگینی مکن زیرا شادمانی در هنگام پریشانی همسر در امر همزیستی کوتاهی بشمار میآید و غمگینی در حال خوشنودی شوهر خوشی او را مکدر میسازد هرچه میخواهید که در نزد شوهر مکّرم تر و محبوب تر باشید زیاده تر به او احترام قائل شوید و هرچه میخواهید که او با خواسته های شما موافقت کند شما با او نرمی و فروتنی نشان دهید عزیزم این را باید بدانی که نخواهی توانست موافقت و عنایت همسر را حاصل کنی تا زمانیکه پسند او را بر پسند خود ترجیح ندهی و خواسته ی او را بر خواسته خود مقدم نشماری خواه آن خواسته پسند تو باشد یا نباشد. اکنون خداوند خیر نصیب تو گرداند تو را بخدا میسپارم و بس.
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم
تصویر اتفاقی
استاد تنگلی در مدینه منوره

استاد تنگلی در مدینه منوره

استاد تنگلی در حال اعطاء کارنامه های طلاب

استاد تنگلی در حال اعطاء کارنامه های طلاب

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی