تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
RSS Feed

مولانا شاه عبدالله دهلوی قدّس سرّه

تصویر کوچک شده
شاه عبدالله غلامعلی دهلوی قدس سره شاه عارفان و سلطان مرشدان کامل و مظهر هدايت و يقين، شيخ المشايخ ديار هند و وارث معارف و اسرار مرشد بزرگوار خويش مظهر جان جانان و زنده کننده ی همه ی طريقه های قادريه، سهرورديه، کبرويه، چشتيه و نقشبنديه است. وی به سال 1158 در قصبه ی «تباله» از توابع پنجاب متولد شد و نسبش به حضرت علی رضی الله عنه می رسد. پدرش شاه عبداللطيف، عارف و زاهد عظيم الشأن طريقه ی قادری بود که از شاه ناصرالدين قادری قدس سره کسب طريقت کرده بود و چه بسا در حال ذکر و تسبيح خدای تعالی، سر به صحرا نهاده از گياه تغذيه می کرد، يک بار مدت چهل روز خواب به چشمش راه نيافت و جز مقدار کمی غذا چيزی نمی خورد، با وجود اين قصد روزه هم نکرده بود. اين عارف ربانی به سلسله ی چشتيه هم انتساب داشت و پيش از تولد شيخ عبدالله در خواب حضرت علی رضی الله عنه را ديده و به وی فرموده بود:

مولانا شمس الدين جان جانان قدّس سرّه

تصویر کوچک شده
مولانا شمس الدين حبيب الله جان جانان مظهر قدّس سرّه
پيشرفت معنوی و گسترش دامنه ی تصوف و عرفان در عهد مولانا جان جانان مظهر چنان بود که میتوان وی را احياء کننده ی طريقت نقشبنديه به شمار آورد. وی در سال 1111 يا 1113 ولادت يافت و از همان آغاز تولد نور هدايت و آثار نجابت از سيمايش آشکار بود، نسبش به حضرت علی رضی الله عنه می رسد. جان جانان در سنين جوانی از علمای متبحر بود و از توشه ی دانش بهره ی فراوان داشت. در محضر سيد نور محمد به طريقت نقشبنديه گرويد و از وی اجازه ی ارشاد يافت و تربيت بسياری از سالکان را به عهده داشت.

سيد نور محمد بدوانی قدّس سرّه

تصویر کوچک شده
سيد نور محمد بدوانی قدّس سرّه
وی شاخه ی برومند از شجره ی نبوت است و در سرزمين هند نشو و نما يافت. سيد نور محمد از خلفای شيخ محمد معصوم بود و نيز از محضر شيخ سيف الدين کسب فيض کرده است. گويند بر اثر کثرت عبادت پشتش خميده بود و در سال 1135 وفات يافته است.

شيخ محمد سيف الدين فاروقی قدّس سرّه

تصویر کوچک شده
اين عارف بزرگ فرزند محمد معصوم عروة الوثقی است و به سال 1055 در سهرند متولد شد. آموزش اوليه را همراه با روش و آئين طريقت از محضر پدر بزرگوار خويش آموخت و به دستور وی برای امر ارشاد به دهلی رفت، در آنجا سلطان محمد اورنگ زيب عالمگير در سلک مريدان او قرار گرفت. شيخ محمد سيف الدين چنان در امر به معروف و نهی از منکر مبالغه می فرمود که «محتسب امت» لقب يافت و خانقاهش محل اجتماع خلفاء و مريدان بسيار گشت.

شيخ محمد معصوم عروه الوثقی قدّس سرّه

تصویر کوچک شده
شيخ محمد معصوم عروه الوثقی قدّس سرّه
مولانا محمد معصوم ملقب به «عروة الوثقی» فرزند امام ربانی از پيشوايان و عارفان بزرگ عصر خويش است و نسبش به عمر فاروق رضی الله عنه می رسد. وی به سال 1007 يا 1009 هجری چشم به جهان گشود و مقامات طريقت و عرفان را در محضر پدر بزرگوارش آموخت و از نخستين سالهای جوانی در علوم ظاهری و باطنی بهره ی کافی يافت و در زمان حيات او تربيت بسياری از سالکان را به عهده داشت و يک روز پدر را گفت: نوری در وجود خويش می بينم که بر هر ذره ای از ذرات جهان می تابد و همچون خورشيد جهان از فروغ آن روشنائی می گيرد. وی در پاسخ گفت:

امام ربانی رحمة الله علیه

تصویر کوچک شده
امام ربانی شيخ احمد فاروقی سهرندی (مجدد الف ثانی) قدّس سرّه

مرشد کامل مولانا شيخ احمد فاروقی سهرندی(سرهندی) ملقب به «مجدد الف ثانی» بعد از خواجه بهاء الدين نقشبند، بزرگترين پيشوای اهل سنت و جماعت است، چنانکه او را مصلح و تجديد کننده ی هزاره ی دوم لقب داده اند و نسبش به بيست وهشت واسطه به عمر بن خطاب رضی الله عنه خليفه ثانی می رسد. پدرش در قصبه ی اسکندره از بلاد هند با زنی عفيف و با تقوی ازدواج کرد و حاصل اين پيوند ولادت امام ربانی به سال 971 در سهرند بود و کلمه ی «خاشع» تاريخ ميلاد اوست. وی علوم متداول زمان را از والد ماجدش فرا گرفت و هنوز نوجوان بود که در مسير تصوف و عرفان گام برداشت و از سوی او غير از طريقت نقشبنديه به اجازه ی ارشاد سه طريقه ی قادريه و سهرورديه و چشتيه نائل گشت.

شيخ مؤيد الدين محمد باقی قدّس سرّه

تصویر کوچک شده
شيخ مؤيد الدين محمد باقی قدّس سرّه
وی از اکابر و بزرگان سلسله ی نقشبنديه بود. و امام ربانی مجدد الف ثانی بلندی پايه و علو مقامش را ستوده است. زادگاهش کابل بوده که به سال 971 يا 972 در آنجا قدم در عرصه ی وجود گذاشته پدرش قاضی عبدالسلام نام داشته است. خواجه محمد باقی در زادگاه خويش پرورش يافت و همراه پدرش به ماوراءالنهر رفت و از محضر علمای عصر بخصوص مولانا محمد صادق حلوائی کسب فيض کرد و در سفری که به هند رفت، در آنجا به درک جذبات تصوف و عرفان نائل گشته و از مقامات و ارباب دنيوی روی برتافته است. محمد باقی به جذبات عشق و محبت آراسته بود، درطريقت، نسبت اويسي به خواجه بهاءالدين داشت و نيز از روحانيت خواجه عبيدالله بهره می گرفت. و در سفری که به سمرقند رفته به خدمت خواجه امکنگی پيوسته، مجذوب وی شده و طريقت را از وی کسب کرده است.

امام الفقیه عبدالکریم شهرستانی رحمة الله علیه

تصویر کوچک شده
بسم الله الرحمن الرحیم
بیوگرافی امام الفقیه الحکیم المتکلم
ابوالفتح محمد بن ابی القاسم عبدالکریم بن احمد الشهرستانی

در صفحات تاریخ، بر لوحه ها و سنگ نوشته ها و آثار بجا مانده از کهنترین ادوار زندگی انسان بر کره ی خاکی تا امروز، از فراعنه، امپراطوران، شاهان و سرداران بی شماری نام برده شده است که هر یک در عهد خود به فتوحات بزرگ و درخشانی نایل آمده اند. پیروزیهای توأم با افتخار فراوان کسب کرده در رفیعترین کاخها، غرق در فلزات و سنگ و گوهرهای گرانبها و در محاصره ی بندگان و چاکران، با جلال و شکوه زیسته اند و در پایان، در اوج افتخار در میان حسرت و اندوه اطرافیان جهان را به جهان دار سپرده و رفته اند. آری. آن مظاهر عظمت و شکوه و جلال مرده اند و فراموش شده اند چنانکه در جزیره ی عالم یا نشانی از آنان بجا نمانده و یا اگر مانده با افتخارترین نیست.

مولانا محمد خواجگی امکنگی قدّس سرّه

تصویر کوچک شده
مولانا محمد خواجگی امکنگی سمرقندی قدّس سرّه دست پرورده و جانشين پدرش درويش محمد بوده و با مولانا محمد زاهد بيعت نموده است. وی مدتی را در خدمت مولانا مخدوم اعظم خليفه ی شيخ محمد قاضی در «ده بيد» به سر برده و چندی پس از درگذشت او به وطن مألوف مراجعت کرده است و خود نيز پيروان بسيار داشته و از جمله خلفای او شيخ محمد باقی را میتوان نام برد. او هنگام وفات 90 سال داشته و سال وفاتش بنا به نوشته ی خزينة الاصفياء 1008 بوده و به قول مؤلف خيط السبحات در سال 1010 مرگش اتفاق افتاده و آرامگاهش در همان قريه ی امکنه زادگاه اوست.

شيخ محمد درويش سمرقندی قدّس سرّه

تصویر کوچک شده
وی خواهر زاده ی شيخ محمد زاهد سمرقندی و از اصحاب او بود. در علوم ظاهری و باطنی توانا و به «درويش محمد» معروف بود. درويش محمد دست ارادت به خواجه ی احرار داده و اجازه ی خلافت را از شيخ محمد زاهد گرفته بود و در قريه ی امکنه سکونت داشت و در کنج عزلت مشغول رياضت بود. وی ساليان دراز در خدمت شيخ محمد زاهد بود و پس از در گذشت اين پير خليفه و جانشين او شد و دارای پيروان بسيار بود، از جمله ی آنان شيخ محمد خواجگی امکنگی است. وفات شيخ محمد درويش در سال 970 هجری اتفاق افتاده و آرامگاهش به قول صاحب خزينة الاصفياء در اسفزار و به گفته ی مؤلف خيط السبحات در امکنه است.

زندگینامه امام فخرالدین رازی

تصویر کوچک شده
از آنجائیكه دین مبین اسلام آخرین و كاملترین ادیان است و پیامبر اسلام به عنوان خاتم پیامبران مبعوث شده و بعد از ایشان دیگر پیامبری نخواهد آمد، لذا خداوند متعال در هر زمان مجددان و شخصیتهايی والا در میان مردم می آفریند تا راه و رسم زندگی اسلامی را به مردم ابلاغ نموده و پاسداران حقیقی دین اسلام باشند.
از لابلای اوراق تاریخ، ظهور و حیات شخصیتی بارز متجلی است كه فخر زمان، امام المتكلمین، فخرالدین رازی نام دارد. وی ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسین رازی الهروی ملقب به "فخرالدین رازی" و معروف به "شیخ الاسلام هرات" می باشد.
امام رازی در سال 544 هـ ق چشم به جهان گشود و دروس ابتدایی را نزد پدر بزرگوار خود شیخ ضیاء الدین فرا گرفت. پس از وفات والد گرامی، به شهر ری سفر نموده و نزد "كمال سمعانی" رفت و او را به عنوان مرشد و استاد خود برگزید. پس از مدتی جهت تكمیل دروس، به "مراغه" سفر نمود وعلم كلام و حكمت را نزد استاد "محمد جیلی" آموخت.

شيخ محمد زاهد سمرقندی قدّس سرّه

تصویر کوچک شده
شيخ جلال الدين محمد زاهد معروف به «قاضی سمرقندی» و «قاضی نقشبندی» نواده ی دختری يعقوب چرخی و از خلفای بزرگ خواجه عبيدالله احرار بوده و ساليان دراز در سمرقند سکونت داشته و به شغل قضاوت روزگار می گذرانيده است. شيخ محمد قاضی در علوم الهی و شرعی متبحر بوده و کتابی درباره ی فضائل خواجه عبيدالله احرار به نام « سلسه العارفين و تذکره الصديقين فی مناقب شيخ احرار» تأليف کرده است و درباره ی تمسک خود چنين حکايت می کند که وقتی با طلبه ای به نام نعمت الله برای کسب علوم از سمرقند به هرات می رفته و در بين راه به قريه ای بنام «شادمان» می رسند و چند روز در آنجا توقف می کنند. اتفاقاً روزی گذار شيخ عبيدالله بدين قريه افتاده، هر دو به حضورش می روند و مجذوب او می شوند.

خواجه عبيدالله احرار تاشکندی

تصویر کوچک شده
خواجه ناصرالدين عبيدالله احرار تاشکندی قدّس سرّه

شيخ ناصرالدين خواجه عبيدالله احرار بن محمود بن شهاب الدين چاچی سمرقندی از عرفای بزرگ و ياران يعقوب چرخی است که به سال 806 در چاچ متولد شد و از همان آغاز کودکی در دامان تربيت خال بزرگوار خود علامه شيخ ابراهيم چاچی پرورش يافت و نيز از محضر شيخ نظام الدين خاموش (متوفی860) عارف بزرگ کسب فيض کرد و برای ديدن اولياء طريقت بخصوص اصحاب بهاءالدين نقشبند سفرها کرد و در ماواءالنهر و هرات علماء و بزرگان آن عهد را ملاقات نمود و در سن هفتاد سالگی به زيارت مرقد شاه نقشبند نائل گشت.

زندگینامه امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه

تصویر کوچک شده
زندگی نامه امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت رحمه الله

پيامبر صلى الله عليه و سلم اينگونه درباره ي ايشان بشارت داده است «لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجل من فارس» يعني: «اگر ايمان در ثريا باشد، مردي از سرزمين فارس به سوي آن خواهد رفت.» و عبارتي که در صحيح مسلم آمده چنين است: «لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجل من أبناء فارس حتى يتناوله» يعني: «اگر ايمان در ثريا باشد، مردي از اهالي سرزمين فارس به سويش مي رود تا بدان دست يابد.» ثابت، پدر امام ابوحنيفه، که از بزرگان سرزمين فارس بود در كوفه اقامت گزيد و به کار تجارت پرداخت که در اين کار مهارت زيادي داشت و توانست موقعيت اجتماعي خانوادگي پيش تر خود و توانگري و آسايش آن را بازيابد. ثابت کسي بود که با امام علي کرم الله وجهه ملاقات نموده و حضرت علي رضي الله عنه براي او و فرزندانش دعاي برکت و فزوني نموده بود.

مولانا يعقوب چرخی حصاری قدّس سرّه

تصویر کوچک شده
مولانا يعقوب چرخی حصاری قدّس سرّه

وی از اهالی چرخ و دست پرورده ی خواجه علاءالدين است و از محضر علمای بزرگ هرات و بخارا کسب فيض کرده و سپس برای ادامه تحصيل به مصر رفت و از محضر علمای آنجا هم بهره ها بر گرفت و در علوم ظاهر به سرحد کمال رسيد آنگاه به وطن باز گذشت و کمر خدمت خواجه بهاءالدين نقشبند را بر ميان بست و از محضر خواجه علاءالدين عطار، خليفه ی او استفاده کرد و نيز به امر خواجه بهاءالدين به حضور شيخ تاج الدين کولکی که از اولياء الله بود رفت و پس از درک صحبت وی ديگر بار ملازمت شاه نقشبند اختيار کرده به هدايت او در علوم ظاهر و باطن بهره ی تمام يافت.
تصویر اتفاقی
مسجد الحرام از نمایی دیگر

مسجد الحرام از نمایی دیگر

مدفن و مزار حضرت خواجه علاءالدین عطار رضی الله عنه واقع در شهر بخارا - کشور ازبکستان

مدفن و مزار حضرت خواجه علاءالدین عطار رضی الله عنه واقع در شهر بخارا - کشور ازبکستان

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی