سنت های نبوی در خوردن، آشامیدن و ...

تاریخ 2008/12/27 13:40:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
رسول اكرم صلي الله عليه و سلم فرمودند: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لا تضلوا بعدي كتاب الله و سنتي
يعني در بين شما دو چيز گذاشتم كه اگر به آنها چنگ بزنيد بعد از من گمراه نخواهيد شد: 1- قرآن 2- سنت من

رعايت آداب مسنونه هنگام صرف غذا:


- پهن كردن سفره.
- شستن هر دو دست تا مچ قبل از ميل نمودن غذا.
- به نزد علامه شامي رحمه الله قبل از غذا خوردن دهان را مضمضه كردن سنت است.
- گفتن بسم الله الرحمن الرحيم.
- گفتن بسم الله و علي بركة الله.
- خوردن با دست راست.
- اگر غذا يك نوع بود از جلويش بخورد.
- اگر لقمه اي از دستش افتاد آن را پاك كرده بخورد.
- تكيه زده غذا نخورد.
- براي غذا عيب نگيرد اگر ميل دارد بخورد و الا بدون گرفتن ايراد غذا خوردن را ترك كند.
- حالت نشستن براي غذا اين است كه پاي راست را بلند كرده و بر روي پاي چپ بنشيند، يا هر دو زانو را بر زمين گذاشته و كمي بطرف كج بنشيند.
- بعد از غذا خوردن ظرف كاسه را صاف كند زيرا در چنين صورتي ظرف براي آنها دعاي مغفرت ميكند.
- خواندن دعا بعد از غذا:( الحَمْدُ لله الذِي اَطْعَمَنا و سَقانا و جَعَلَنا مِنَ المُسلمِين). يعني: سپاس خداي را كه به من طعام و آب داد و از مسلمانان قرار داد.
- اول سفره را جمع كنيد بعد خودش بلند شود.
- شستن دو دست بعد از غذا.
- شستن دهان.
ـ اگر در آغاز خوردن غذا بسم الله الرحمن الرحيم را فراموش كرد اين دعا را بخواند:( بِسْمِ الله اَوَّلَهُ و آخِرَهُ) : به نام خدا از اول تا آخر.
- اگر دعوت كسي را خورد اين دعا را بخواند:( اللهم اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِي و اَسْقِ مَنْ اَسْقانِي) يعني: بار الها طعام ده كسي را كه به من طعام داد و بنوشان كسي را كه مرا آب نوشانيده است.
- استعمال سركه سنت است، چرا كه در حديث نبوي صلي الله عليه و سلم نقل آمده كه در خانه اي كه سركه وجود داشته باشد آن خانه بدون آب گوشت نخواهد بود.
- خوردن گوشت سنت است.
- وقت غذا خوردن به طور كلّي خاموش بودن مكروه است، البته سخني از بيماري، غم و غيره نگويد بايد كه ذكر صالحين يا مانند آن را گويد.
- در شرح ابو داود بذل الجهود ص 35 آمده است:
- هنگاميكه شخصي بسم الله ميگويد و داخل خانه خود ميشود، شيطان به ياران خویش ميگويد: برادران لامَبِيْتَ لَكُمْ يعني براي شب گذرانيدن شما اينجا اجازه نيست برويد و جاي ديگر بيابيد. زيرا در اين منزل بسته شده است.
- هنگاميكه بسم الله و علي بركة الله را در ابتداء غذا ميخواند شيطان ميگويد غذا هم نميتوانيم بخوريم. (در اين منزل براي شما خوابگاه و غذا نيست).
- هر گاه شخصي هنگام داخل شدن به منزل بسم الله را فراموش كند شيطان به ياران خود ميگويد: اَدْرَكْتُمْ المَبِيْتَ يعني شما خانه اي براي شب گذراندن پيدا كرديد.
- هرگاه موقع ميل طعام بسم الله را فراموش كند شيطان ميگويد: اَدْرَكْتُمْ المَبِيْتَ وَ العَشاء يعني خوابگاه و غذا براي شما فراهم است.رعايت آداب مسنونه در نوشيدن:


- با دست راست آب بنوشد زيرا شيطان با دست چپ مينوشد.
- اگر قبل از نوشيدن ايستاده است بنشيند و آب بنوشد زيرا در حالت ايستادن ممنوع است.
- هنگام نوشيدن آب بسم الله و پس ازآن الحمد لله بگويد. (سه مرتبه)
- هنگام نوشيدن با سه نفس بنوشد و وقت تنفس ليوان را دور نگه دارد.
- از قسمتي كه ظرف شكسته است آب نخورد.
- خواندن اين دعا پس از نوشيدن آب مسنون است: (الحَمْدُ لله الذِي سَقانا عَذْباً فُراتاً بِرَحْمَتِهِ ماءً و لَمْ يَجْعَلْهُ بِذُنُوْبِنَا مِلْحاً اُجاجاً)
- بعد از نوشيدن آب از طرف راست خودتان تعارف كنيد به همين ترتيب از طرف راست هم بنوشيد همچنين چاي يا شربت را از طرف راست شروع به تعارف كنيد.
- بعد از نوشيدن شير اين دعا را بخوانيد: (اللهم بارِكْ لَنا فِيْهِ و زِدْنا فِيْهِ) بار الها بركت بده براي ما در آن و اضافه بگردان در آن.
- آب زمزم را در حالت ايستاده بنوشد.
- باقي مانده آب وضوء را در حالت ايستاده بنوشد.
- كسي كه ساقي است و به ديگران آب ميدهد خودش آخر آب بنوشد.رعايت آراب مسنونه در پوشيدن لباس:


- لباس سفيد رنگ را رسول اكرم صلي الله عليه و سلم ميپسنديدند.
- هنگام پوشيدن جامه، و غيره ابتداء دست راست را داخل آستين كند سپس آستين چپ را بپوشد همچنين در پوشيدن شلوار و غيره اول پاي راست بعد پاي چپ را داخل نمايد.
- هنگام پوشيدن لباس نو اين دعا رابخواند: (الحَمْدُ لله الذِي َكسانا هذا و رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي ولا قُوَّةً) سپاس بر خداي كه اين لباس را به من پوشانيد و بدون زحمت وتلاش من آن را به من عنايت كرد.
- هنگام درآوردن لباس ازطرف چپ شروع نمايد و بسم الله بگويد.
- هنگام پوشيدن كفش اول پاي راست را داخل نمايد و بعد پاي چپ را داخل بگذارد.
- هنگام بيرون آوردن كفش اول پاي چپ را بيرون كند بعد پاي راست را.رعايت اعمال مسنونه در بيماري، معالجه و عيادت:


- معالجه و استعمال دواء در حالت بيماري سنت است اما شفا را از خداوند بداند.
- معالجه كردن با عسل و فلفل سياه سنت است رسول اكرم صاي الله عليه و سلم ميفرمايند كه خداوند در اين هر دو چيز شفا گذاشته و در مورد اين دو چيز احاديث زياد بيان شده است.
- پرهيز كردن از چيزهاي نقصان دهنده در هنگام معالجه است.
- عيادت كردن بيمار سنت است.
- زود بلند شدن بعد از احوال پرسي بيمار سنت است چونكه تا دير وقت نشستن امكان خستگي و رنجيده شدن بيمار است يا در كارهاي اهل خانه خلل ايجاد ميشود.
- تسلّي دادن بيمار سنت است به طور مثال بگويد: خداوند صاحب قدرت است و شما ان شاء الله هر چه زودتر خوب مي شويد و حرفهاي را كه بيمار را به خوف و وحشت مياندازد نگوييد.
- عيادت كردن در شب نيز جايز است. افرادي كه اين نظريه را منحوس ميدانند در اشتباه ميباشند و هر وقتي كه از بيمار شدن شخصي خبر دار شدند براي عيادت بروند.
- هنگام عيادت بيمار اين دعا را براي وي از روي اخلاص هفت مرتبه بخواند: (اَسْئَلُ الله العَظِيْم رَبَّ العَرْشِ العَظِيْم اَنْ يَشْفِيَكَ: از خداوند بزرگ، پروردگار عرش بزرگ ميخواهم اينكه ترا شفا بدهد.
- رسول اكرم صلي الله عليه و سلم فرمودند: بعد از هفت مرتبه خواندن اين دعا بيمار شفا حاصل ميكند البته اگر موتش فرا رسيده بود چيزي ديگر است. ان شاء الله بقيه سنن را در حديث بعدي خواهيم گفت، التماس دعا.


مأخذ: سنن پسنديده رسول برگزيده
نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=144