تاثير آموزش درست

تاریخ 2009/2/28 13:29:09 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

*
روزی شخصي فرزندش را جهت تعليم و تربيت به مكتبخانه فرستاد از سوي ديگر، كار پدر اين پسر دزدي بود. پس از مدتی پدر بچه به فكر افتاد و تصميم گرفت تا شغلش را به او بياموزد و بچه را از ادامه ی تحصیل بازداشت. روزی پدر ضمن دزدي كردن به بچه اش سپرد من از بالاي ديوار، داخل منزل ميشوم و به محض مشاهده كردن شخصي، فورا به من اطلاع بده، اما از آنجا كه آن بچه مدتي را نزد افراد نيكو گذرانده بود و از فضاي معنوي آنجا متأثر شده بود به محض اينكه پدرش وارد منزل شد فورا گفت: كسي دارد نگاه ميكند، پدر به سرعت از منزل خارج شد و هر دو پا به فرار گذاشتند و بعد از اينكه به پناهگاهي رسيدند پدر گفت: چه كسي ما را نگاه ميكرد؟ بچه در پاسخ گفت: خداوند. بر اثر اين پاسخ، حالات روحي پدر طوري دگرگون گرديد كه براي هميشه از عمل شنيع دزدي توبه نمود.

روح اعمال صفحه 38


نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=183