شمايل زيباي پيامبر صلى الله عليه وسلم (قسمت پنجم)

تاریخ 2009/5/2 13:13:48 | عنوان: روایات و حکایات منتخب


آمده است که هرگاه نبي‌اکرم صلى الله عليه وسلم خشمگين ميشدند، چهره ی ايشان گلگون ميگرديد، آن چنان که گويي روي گونه‌هاي ايشان دانه‌هاي انار را فشرده‌اند. اَنَس ميگويد: حرير و ديبايي را نرم‌تر از کف دستان حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم در تمامي عمر لمس نکرده‌ام، همچنين، هرگز بوي خوشي يا عطري و به روايت ديگر: مُشک و عنبر يا عطريات ديگر را خوشبوی تر از بوی رسول خدا صلى الله عليه وسلم استشمام نکرده‌ام.
ابوجُحيفه ميگويد: دست آنحضرت را گرفتم، و بر صورت خويش نهادم، ديدم از برف و يخ خنکتر و از مُشک خوشبوي‌تر است.
جابربن سَمُره از خاطرات کودکي‌اش چنين باز ميگويد: آنحضرت با دستان مبارکشان گونه‌هاي مرا لمس کردند دستانشان آنقدر خُنک بود يا آنقدر خوشبوي بود که گويي همان لحظه دستانشان را از طبله ی عطار بيرون آورده بودند.

مشکاة المصابيح ج 1 ص 22
صحيح البخاري ج 1 ص 503 ـ 502
صحيح مسلم ج 2 ص 257 ـ 256

فرستنده: آقای بهروز صحنه


نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=224