خواجه محمد بابای سماسی قدّس سرّه

تاریخ 2010/4/4 13:00:00 | عنوان: چهره های ماندگار

تصویر اصلی
خواجه محمد بابای سماسی قدّس سرّه
اين عارف بزرگ در قريه ی سماس تولد يافت و از خلفای حضرت عزيزان بود و آداب طريقت را از وی کسب کرد و پس از وی به مقام ارشاد رسيد. خواجه محمد پيش از تولد شيخ بهاءالدين محمد نقشبند از ولادت او، ياران را بشارت داد. وی در سال 755 چشم از جهان فرو بست و در زادگاه خويش مدفون می باشد.نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=348