سيد امير کلال قدّس سرّه

تاریخ 2010/5/1 12:30:00 | عنوان: چهره های ماندگار

تصویر اصلی
سيد امير کلال قدّس سرّه
امير کلال بن حمزه کاملترين خلفای محمد بابا سماسی است که در قريه ی سوخار ولادت يافته است. وی در آغاز، کشتی می گرفته و کشتی گيران و پهلوانان به تماشايش جمع می شده اند و پيشه اش کوزه گری بوده است. گويند روزی هنگام کشتی شيخ محمد بابا سماسی در ميان اصحاب به تماشايش ايستاده بود، ناگاه نگاه امير کلال بر وی افتاده و چنان مجزوب او شده که تاب از دست داده و به دنبال شيخ روان شده است تا به خانه اش رسيده و در شمار مريدان و شاگردانش قرار گرفته است.
دو عارف بزرگ و نامی از خلفای او بوده اند، يکی شيخ محمد بهاءالدين شاه نقشبند و ديگری مولانا شيخ عارف ديگ گرانی که هر دو از عارفان بزرگ روزگار و بلندپايگان علمای طريقت بشمار می روند. وفات سيد امير کلال به سال 772 هجری اتفاق افتاده و در همان ده سوخار به خاکش سپرده اند.
نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=354