طلب علم و فضائل آن

تاریخ 2010/5/16 12:40:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: «طلبُ العلم فریضةِ علی کُلِّ مسلمٍ و مسلمةٍ» یعنی طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است. و در حدیث دیگری نیز میفرمایند: «من اراد الدنیا فَلیَتَّجِر و من اراد الاخرة فلیتزهد و ارادهما فلیتعلم» یعنی شخصی که اراده دنیا کند باید که تجارت کند، و شخصی که اراده آخرت کند که زهد و تقوا کند، اما شخصی که اراده دنیا و آخرت کند بس باید که علم بیاموزد.
از ابن عباس رضی الله روایت شده است که گفت: هر کس فقیهی را بیازارد رسول خدا را آزرده است و هر آنکه رسول خدا را آزرده باشد، خدای تعالی را آزرده است. از احادیث فوق درجه و منزلت علم آموزی و مقام عالم دینی مشخص شده بحدی که پیامبر گرامی اسلام در احادیثی متعدد به این مهم اشاره کرده میفرمایند: «مَن اَغبَرَت قدماه فی طلب العلم حَرّم الله تعالی جسده علی النار» یعنی شخصی که دو قدمش در طلب علم غبار آلود گردد، الله تعالی جسد او را بر آتش حرام می گرداند. و در حدیث دیگری میفرمایند: «یشفع یوم القیامة ثلاثة 1ـ الانبیاء 2 ـ ثم العلماء 3 ـ ثم الشهداء» در روز قیامت سه گروه طلب عفو و بخشش می کنند، اول پیامبران، بعد علماء (عالمین) سپس شهداء (راه دین). پیامبر مکرم اسلام بحدی عالمان را ارج نهاده اند که بعد از انبیاء علیهم السلام آنان را شافعان روز قیامت قرار دادند.
علم آموزی به تنهایی مثمر ثمر نبوده بلکه باید به نکات دیگر نیز توجه شود چنانچه که پیامبر اسلام میفرمایند: «الایمان عریان و لباسه التقوی و زینته الحیاء و ثمرته العلم» یعنی ایمان برهنه است و لباس او پرهیز گاری است و زینت و آرایش او حیاء و شرم است و ثمره و بهره ی آن علم وآگاهی.
وقتی هارون رشید خلیفه عباسی به شهر مدینه منوره برای زیارت قبر رسول الله (ص) سفر کرد و وارد مسجد حضرت رسول (ص) شد امام مالک (رض) را دید که در آنجا تدریس می کرد. هارون خطاب به امام مالک گفت: یا مالک چه ضرری دارد که به بغداد بیایی و در خانه ما برای فرزندانم تدریس علم کنی؟ امام در جواب گفت : ای هارون علم به سراغ هیچ کس نمی رود، بلکه باید به سراغ علم رفت تا آن را فرا گرفت. هارون پذیرفت و گفت: تو راست می گویی ای امام دارالهجرة سپس اظافه کرد؛ من دوباره به مسجد بر می گردم و نزد شما می آیم. امام مالک جواب داد ای هارون امیدوارم وقتی که دوباره به مسجد بر می گردی اگر تأخیر کرده باشی برای تو پسند و جایز نیست که صف های مردم را برهم بزنی و از میان صفها بگذری تا به صف اول برسی. هارون گفت: شنیدم و اطاعت کردم.
بار دیگر وقتیکه امام مالک برای گروه زیادی که از دور و نزدیک آمده بودند، درس می داد، در اثنای درس هارون به مسجد آمد و مردی که همراه او بود برایش صندلی گذارد تا بر روی آن بنشیند، هارون بر روی آن نشست، وقتی که امام مالک مشاهده کرد که هارون در مسجد رسول الله (ص) بر روی صندلی نشسته است موضوع دست را تغییر داد وگفت: حضرت رسول (ص) در یک حدیثی فرموده است «مَن تَواضَعَ لِلَّهِ وَ رَفَعَهُ وَ مَن تَکَبَّر وَضَعَهُ الله» یعنی اگر کسی در مقابل خدا تواضع و فروتنی کند خداوند هم او را در میان مردم سر بلند میکند و اگر کسی تکبر ورزد خداوند او را در میان مردم خوار و ذلیل می گرداند. هارون الرشید فهمید که مقصود امام از نقل کردن این حدیث شخص او می باشد در حال دستور داد تا آن کرسی را بردارند و بر روی زمین نشست و با سایرین مساوی شد و بعد ازآن نزد امام مالک رفت و هدایایی به اندازة چهار هزار درهم به او پیشکش کرد تا برای خود به مصرف برساند وقتی که گفت: این هدایا را از من بگیر امام مالک با خونسردی گفت: یا امیر المومنین من نه استحقاق صدقه را دارم و نه هدیه دیگران را قبول می کنم؛ هارون گفت: ای مالک تو چرا هدیه را قبول نمی کنی در حالیکه شخص رسول الله (ص) هدیه می پذیرفت امام در پاسخ گفت: آخر من نبی نیستم که آن را بپذیرم سپس به هارون گفت : مالت را بردار و توکل بر خدا کن چنانکه من بر او توکل کردم. بعد از آن که هارون الرشید از امام مالک دعوت نمود تا سفری برای زیارت به بغداد کند و به مهمانی خلیفه عباسی برود، امام مالک دعوت را رد کرد و چنین گفت : والله راضی نیستم برای جوار رسول الله (ص) هیچ بدیلی را بپذیرم.
نتیجه ای که از این حکایت میتوان گرفت مصداق حدیثی از پیامبر گرامی اسلام است که میفرماید: «العلم عز الدنیا و شرف الآخرة» یعنی علم، عزت دنیا و شرافت آخرت است. چرا که علم آن عالم، سلطانی به آن با شکوهی را به طرف خود کشید و آن سلطان را مبهوت کلام خود ساخت.

نویسنده: علیرضا قریشینوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=361