10 نصیحت

تاریخ 2010/5/30 13:50:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
یکی از زنان بزرگوار اسلام وقتی که دخترش را به خانه بخت میبرد او را چنین نصیحت و وصیت نمود: ای دخترم وصیت یاد آوری است برای عاقل و کمکی است برای غافل و بدان که زنان را برای مردان خلق کرده اند و مردان را برای آنان خلق نموده اند. پس ای دخترم اگر دوست داری که معاشرت بین تو و شوهرت دوام یابد تو برای او نقش جاریه ای را داشته باش تا او برده تو گردد. و برای رضای او ده خصلت را حفظ کن که برای تو ذخیره ای عظیم باشند.
1ـ در مقابل شوهرت فروتن باش.
2 ـ از وی اطاعت نمایی.
3 ـ هر وقت چشمش به تو نگاه میکند مواظب باش چشمش بر قبیح و زشتی نیفتد.
4ـ و از آن جایی که از تو بویی به او برسد سعی کن که بوی بدی به او نرسد.
5 ـ بر اوقاتی که گرسنه میشود مواظب باش، گرسنه نگردد و بر او گرسنگی حمله ور نشود.
6 ـ و از اوقات خوابش غفلت نکن چون آمدن خواب در وقتش کدورت و غضب به پا میآورد.
7 ـ از داراییش نگهداری کن.
8 ـ و از حیوانات و مایملکش به خوبی نگهداری کن.
9 ـ هرگز اسرارش را فاش نکن چون اگر اسرار را فاش کنی صبرش را لبریز میکنی.
10 ـ و در هیچ امری با او مخالفت نکن (اگر چه قانع هم نشود) چون اگر با او مخالفت بکنی از انتقامش در امان نخواهی بود.

سپس در خاتمه به دخترش گفت: همیشه در مقابلش با چهره ای بشاش و سرور خود را نشان بده اگر چه او محزون و ناراحت هم باشد و زنهار مبادا حزن و اندوهت را نشان دهی هر چند او شادمان هم باشد.

منبع: حکایتهای حکمت آمیز صفحه 142.نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=369