رزق حلال و حرام

تاریخ 2010/6/12 14:00:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
طلب و جستجوی رزق و روزی حلال بر هر مسلمان واجب است. این ترجمه ی گفته ی رسولمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که فرمودند: «طلب الحلال فریضة علی کل مسلم». بله، طلب رزق حلال و گشدن به دنبال روزی حلال فریضه ای ایست که بر دوش ماست و متأسفانه به قصد و در بعضی مواقع سهواً، مال حرام و نامشروع در سفره هایمان پیدا میشود. در این راستا رسول مکرم اسلام میفرمایند: «مَن اکل الحلال اربعین یوماً نَوَّر الله قلبه و اَجری ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه و فی روایة زَهَّد الله فی الدنیا». یعنی هر کس چهل روز، از مال حلال بخورد، خداوند قلب او را روشن و نورانی میگرداند و چشمه های حکمت را بر قلب و زبان او جاری می کند و در روایت دیگر خداوند او را در دنیا زاهد و پارسا می گرداند.
مال حرام خوردن این نیست که تمامی فکر و ذهن یک فرد در راه خلاف باشد و روزگار وی با سرقت و قتل و غارت بگذرد بلکه یک فرد مسلمان سرشت که یک روز طولانی را کار کرده و دست رنجی کاسب می شود ولی به ناگاه ذره ای در معامله اش سستی و کم کاری دیده شده و با کوچک ترین عمل، ذره ای شبهه در سودایش حاصل میشود، این نیز بمانند آن سارق و قاتل گناهکار بوده و در آخرت جوابگو خواهد بود. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند: «من اشتری ثوبا بعشرة دراهم و فی ثمنه درهم حرام لم یقبل الله صلاته ما دام علیه منه شئ». یعنی هر کس لباسی به 10 درهم بخرد و در بهای آن یک درهم حرام باشد مادامی که آن درهم حرام بر ذمه ی او باشد خداوند نماز آن شخص را قبول نخواهد کرد.
چطور وجدان یک فرد راضی میشود که لقمه ای و لو کوچک از آن مال حرام را به عیال و فرزندانش بدهد، آن لقمه ای که با آن، فرزندان رشد کرده و در ذره ذره ی وجودش رخنه میکند. آن لقمه ای که با آن، در سلبش منی حاصل شده و منی نیز در رحم همسرش تبدیل به نوزادی میگردد که شالوده ی این نوزاد از لقمه ای حرام تشکیل شده است. چطور میتوان انتظار داشت که این نوزاد و یا نوادگان آن افرادی صالح و پرهیزکار شده و در خدمت هم نوعان خود باشند؟
چه خوش میفرماید رسول مکرم اسلام که گفتند: «کلُّ لحم نبت من حرام فالنّار اولی به». یعنی هر گوشتی که در اثر مال حرام روییده باشد، به آتش دوزخ سزاوارتر است. و در حدیث دیگری میفرمایند: «اِنَّ لله ملکاً علی بیت المقدس ینادی کلّ لیلة: مَن اکل حراماً لم یُقبل منه صَرفٌ و لا عَدلٌ». یعنی خداوند فرشته ای بر بیت المقدس مأمور کرده است که هر شب ندا میدهد: هر کس حرام بخورد نمازهای سنت و واجب او قبول نخواهد شد. (مراد از «صرف» سنت است و مراد از «عدل» فرض می باشد)
از سلف صالح نقل شده است که ابوبکر صدیق رضی الله عنه روزی مقداری شیر از کسب خدمتکار خود نوشید و سپس از او پرسید: شیر را از کجا بدست آورده ای؟ گفت برای جماعتی، غیب گویی و فال گیری کردم و ایشان آن شیر را به من دادند. حضرت ابوبکر صدیق فوراً انگشت در دهان خود فرو برد و آن را با رنج و زحمت زیادی استفراغ نمود و بیرون آورد تا آنجا که به حالت اغماء افتاد و گمان بردند که جان داده است و بعد گفتند: خدایا از تو آمرزش و پوزش میطلبم از آن مقداری که از همان شیر در رگها یا روده هایم مانده است. در روایات آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم را از این ماجرا مطلع ساختند، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند: «او ما عَلِمتُم اَنَّ الصدیق لا یُدخِل جوفه الاّ طیّباً. یعنی آیا ندانسته اید که ابوبکر صدیق جز چیزهای پاک و حلال چیز دیگری را نمی خورد؟
پیامبر در حدیث دیگری میفرمایند: «اَطب طُعمَتَکَ تُستَجِب دَعوتُک». یعنی غذای خود را پاک و حلال بگردان تا دعای تو مستجاب گردد. آری از این گفت های رسول الله معلوم می شود که هر شخص موظف و مکلف بر حلال گردانیدن لقمه ی خویش است. اگر فردی دعا کند و دعایش مستجاب نشود، کردار و رفتار خود را اصلاح کرده و در کسب و درآمدش کوشا باشد که از راه حلال بدست می آورد.
ای بار خدایا تو قادر و توانایی و خالق حلالی و حرام. کاری کن که حلالترین ارزاق نصیب ما مسلمانان شود. آمین یا رب العالمین.
مختصر احیاء علوم الدین فارسی صفحات 168/169

نویسنده: علیرضا قریشینوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=374