ندای خدا

تاریخ 2010/7/10 18:10:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
یک روز صحابی بزرگ عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه (همان صحابه نابینای مشهور) نزد پیغبر آمد و عرض کرد: یا رسول الله: من راهنما و دستگیری ندارم که مرا به مسجد راهنمایی کند در حالی که در فاصله بین من و مسجد درختان و خار مغلیان زیادی وجود دارد آیا اذن و اجازه میدهی که در منزل نماز بخوانم؟
حضرت فرمودند: آیا صدای اذان را میشنوی یا عبدالله؟ عرض کرد لبیک یا رسول الله. حضرت فرمودند: واجب است جواب منادی خدا را بدهی و در مسجد نماز بگذاری.

حکایتهای حکمت آمیز صفحه 7نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=391