دروغگویی و تبعات آن

تاریخ 2010/11/6 10:50:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
بسم الله الرحمن الرحیم
صادق بودن و داشتن صداقت از جمله کلیدهای موفقیت در زندگی میباشد چرا که داشتن مهر صداقت بر پیشانی، نشان دهنده ی وجهه و اعتبار بالای وی در جامعه است. اما در مقابل، دو چهره گی و عدم صداقت در کردار و گفتار یکی از فاکتورهای نفرت خداوند و خلق خدا از آن شخص بوده و قطعاً تعذیب خداوند را به همراه خواهد داشت. از آنجا که خداوند در آیه ی 30 سوره حج میفرماید: «وَ اجتَنِبُوا قَولَ الزُّور» یعنی و از سخن دروغ و باطل اجتناب کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیز در این راستا میفرماید: «کَان اَبغَضُ الخُلقِ اِلَیهِ الکَذِب» ترجمه: بدترین و مبغوض ترین اخلاق نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم دروغگویی است. (بیهقی) و در حدیث دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: «اَعظم الخَطایَا اللِسَانُ الکَذُوبُ» یعنی بزرگترین خطاها دروغ گفتن زبان است.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع فرمودند:
هر کس به دروغ بر علیه مسلمانان شهادت دهد روز قیامت او را بر زبانش آویزان کنند و با منافقان در درک اسفل جایش دهند و هر کس کتمان شهادت کند گوش های او را پاره پاره کنند و به خودش دهند.
روزی حسن بصری از دست ظالمان به صومعه حبیب عجمی پناه برد و سفارش کرد، چون از من پرسیدند بگو نیست، مهاجمین چون از حبیب درباره حسن بصری سؤال کردند گفت در صومعه من است اما آنها جستجو کردند و ندیدند و رفتند، سپس حبیب رو به حسن بصری کرد و گفت اگر راست نمیگفتم هر دوی ما گرفتار میآمدیم و این کرامت بسبب صداقتم بود.
پس از آنکه ماهیت دروغ را شناختیم و احادیث و آیات وارده در این مورد را شنیدیم و خواندیم باید این را نیز بدانیم که دروغ گویی در چند موضوع جائز بوده و شارع اجازه ی آن را صادر نموده است. در این خصوص رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند: «لَیسَ الکَذَّابُ بِالَّذِی یُصلِحُ بَین النَّاس فَیُمنِی خَیراً وَ یَقُولُ خَیراً» یعنی کسی که برای اصلاح بین مردم، به نیت خیر دروغ گوید، دروغگو نیست. از این حدیث نباید برداشت اشتباه داشت و کذب را سبک برشمرد چرا که گناه سخن کذب چه به جد و چه به هزل همان است که گفتیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند: «اِنَّ الکَذِبُ لا یَصلُحُ بِالجِدِّ وَ لا بَالهَزلِ» یعنی دروغ گفتن چه در حالت جدی و چه در حالت شوخی جایز نبوده و نارواست.
امید آن داریم که با رهنمودهای رسول خاتم این گناه بسیار بزرگ را بالکل از وجودمان زدوده و روح و قلب و زبانمان را صیقل دهیم.

گردآورنده: علیرضا قریشینوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=447