محافظان میت در قبر

تاریخ 2010/11/6 11:00:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
از کعب رضی الله عنه روایت است که، هنگامیکه شخصی نیک در قبر گذاشته شد، اعمال نیکوی وی از قبیل روزه، نماز، حج، جهاد، صدقه و غیره در جوارش جمع میگردند تا زمانیکه فرشته های عذاب از طرف پاهای او بیایند. نماز بر ایشان میگوید با این میت کاری نداشته باشید با همین پاهای خود می ایستاد و عبادت پروردگار را به جای میآورد، از این شخص دور شوید. دوباره همین ملائک از طرف سرش می آیند، روزه بر ایشان میگوید با این مرده کاری نداشته باشید زیرا که به خاطر رضای پروردگار روزه های زیادی را گرفته، گرسنگی و تشنگی زیادی را متحمل شده است.
باز فرشتگان عذاب از طرف چپ و راست وی می آیند، حج و جهاد بر ایشان میگویند دور شوید او خود را در تکلیف و مشقت قرار داده بود و به خاطر رضای پروردگار جهاد و بارها حج کرده است بروید با این شخص کاری نداشته باشید. این فرشتگان از طرف دست وی می آیند، صدقه بر ایشان می گوید از دوستم دور شوید دستهای ایشان بخاطر رضای پروردگار، صدقات و خیرات زیادی را انجام داده است شما اینجا کار و مسئولیتی ندارید. در آن حال به میت گفته میشود زندگی و مرگ تو هر دو خواب است. فرشته های رحمت بر وی فرشهای بهشت را هموار کرده و لباسها و خوراکیهای بهشتی می آورند و به اندازه ی نظرش قبر او فراخ میگردد، چراغ جنت برایش روشن میگردد که تا روز قیامت روشن می باشد و او را روشنائی میدهد.

مکاشفة القلوب ص253

گرد آورنده: آصف ایمرینوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=448