علمای دنیا طلب

تاریخ 2010/12/25 15:41:10 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
اکثر کتب اسلامی و عرفانی همانگونه که از فواید و عایدات علم آموزی سخن میگویند و علماء را ورثة الانبیاء قلمداد میکنند بهمان اندازه نیز از عالمان بی عمل سخن گفته و آنان را مورد مزمت قرار میدهند. حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است: «اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَومَ القِیامَةِ عَالِمٌ لَم یَنفَعهُ اللهُ بِعِلمِه» یعنی «در روز قیامت شدیدترین افراد از نظر عذاب، عالمی است که خداوند علم او را سودمند نساخته باشد». و باز رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است: «مَنِ ازدادَ عِلماً وَ لَم یَزدَد هُدَیً لَم یَزدَد مِنَ اللهِ اِلّا بُعداً» یعنی «کسی که علمش بیشتر شود و هدایت و راستیش افزون نشده باشد؛ جز دوری از خدا چیزی را نیفزوده است». بنابر این خطر علم، بزرگ و مهم میباشد و عالمی که در علم فرو میرود یا به سعادت ابدی میرسد و یا از سلامتی محروم میماند و در نتیجه هلاک میشود. خلیل بن احمد گفته است: مردان چهار قسم اند:
اول، مردی که بداند و بداند که میداند، پس او عالِم است و از او تبعیت کنید. دوم، آن است که بداند و نداند که میداند، پس او خفته است و بیدارش کنید. سوم، آنکه نداند و بداند که نمیداند، او خواهان ارشاد و راهنمایی است، پس او را بیاموزید. چهارم، آنکه نداند و نداند که نمیداند، پس او جاهل است، از او برحذر باشید.
سفیان ثوری رحمه الله علیه گفته است: علم، عمل را صدا میزند، لذا اگر اجابت نمود و آن را پذیرفت چه بهتر، و گرنه برود. خداوند میفرماید: «وَاتلُ عَلِیهِم نَبَأ الَّذِی آتَینَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنهَا فَأَتبَعَهُ الشَّیطَانُ فَکَانَ مِنَ الغَاوِینَ» اعراف/175 یعنی «ای پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنان بخوان خبر آن کسی را که به او علم و آگاهی از آیات خود را دادیم و او را از احکام کتاب آسمانی پیامبر روزگار خود مطلع ساختیم اما او از دستور آنها بیرون رفت و به آنها توجه نکرد و شیطان بر او دست یافت و از زمره ی گمراهان گردید». عیسی علیه السلام گفته است: «چگونگی عالمان بد به مانند صخره ای است که بر دهنه ی جویی بیفتد که نه خود آب آن را می نوشد و نه میگذارد که آب جوی به مزرعه برسد».

منبع: مختصر احیاء علوم الدین
گردآورنده: عبدالقیوم درویش زادهنوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=465