شيخ مؤيد الدين محمد باقی قدّس سرّه

تاریخ 2011/1/29 14:40:00 | عنوان: چهره های ماندگار

تصویر اصلی
شيخ مؤيد الدين محمد باقی قدّس سرّه
وی از اکابر و بزرگان سلسله ی نقشبنديه بود. و امام ربانی مجدد الف ثانی بلندی پايه و علو مقامش را ستوده است. زادگاهش کابل بوده که به سال 971 يا 972 در آنجا قدم در عرصه ی وجود گذاشته پدرش قاضی عبدالسلام نام داشته است. خواجه محمد باقی در زادگاه خويش پرورش يافت و همراه پدرش به ماوراءالنهر رفت و از محضر علمای عصر بخصوص مولانا محمد صادق حلوائی کسب فيض کرد و در سفری که به هند رفت، در آنجا به درک جذبات تصوف و عرفان نائل گشته و از مقامات و ارباب دنيوی روی برتافته است. محمد باقی به جذبات عشق و محبت آراسته بود، درطريقت، نسبت اويسي به خواجه بهاءالدين داشت و نيز از روحانيت خواجه عبيدالله بهره می گرفت. و در سفری که به سمرقند رفته به خدمت خواجه امکنگی پيوسته، مجذوب وی شده و طريقت را از وی کسب کرده است.
شيخ عبيدالله در عالم سير و مقامات معنوی عرفان، ضمن اجازه ی ارشاد و اقامت در هند، مژده ی تربيت روحانی خورشيد درخشان سهرند امام ربانی را هم به وی داده است. شيخ مؤيد الدين به دهلی رفت و در آنجا رحل اقامت افکند و آوازه ی شهرتش در سراسر هند گسترد. طريقه ی نقشبندی در عهد وی رواج يافت و خلفا و پيروان بسياری داشته که از جمله ی آنان شيخ تاج الدين عثمانی هندی است که نفحات الانس جامی و کتاب رشحات را از فارسی به زبان عربی برگردانده و عارف ديگر امام ربانی شيخ احمد فاروقی(رضی الله عنهم) بوده است. وفات خواجه محمد باقی در ماه جمادی الثانی سال 1012 و يا 1014 هجری اتفاق افتاده و در خيط السبحات سال وفاتش 1026 هجری و مرقد پاکش در دهلی است.نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=478