شيخ محمد سيف الدين فاروقی قدّس سرّه

تاریخ 2011/4/15 13:30:00 | عنوان: چهره های ماندگار

تصویر اصلی
اين عارف بزرگ فرزند محمد معصوم عروة الوثقی است و به سال 1055 در سهرند متولد شد. آموزش اوليه را همراه با روش و آئين طريقت از محضر پدر بزرگوار خويش آموخت و به دستور وی برای امر ارشاد به دهلی رفت، در آنجا سلطان محمد اورنگ زيب عالمگير در سلک مريدان او قرار گرفت. شيخ محمد سيف الدين چنان در امر به معروف و نهی از منکر مبالغه می فرمود که «محتسب امت» لقب يافت و خانقاهش محل اجتماع خلفاء و مريدان بسيار گشت.
گويند چون در مجلس می نشست، حالتی انتظار گونه بدو دست می داد، پنداشتی که عاشقی بود در انتظار معشوق و چون نام خدای را می شنيد، چنان حالتی می يافت که بيخود از خويش می گشت. سال وفاتش 1095 ثبت شد و آرامگاهش در سهرند است.

نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=507