سيد نور محمد بدوانی قدّس سرّه

تاریخ 2011/5/7 17:16:36 | عنوان: چهره های ماندگار

تصویر اصلی
سيد نور محمد بدوانی قدّس سرّه
وی شاخه ی برومند از شجره ی نبوت است و در سرزمين هند نشو و نما يافت. سيد نور محمد از خلفای شيخ محمد معصوم بود و نيز از محضر شيخ سيف الدين کسب فيض کرده است. گويند بر اثر کثرت عبادت پشتش خميده بود و در سال 1135 وفات يافته است.

نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=515