زندگی ایده آل اسلامی

تاریخ 2011/7/23 13:40:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
تربیت فرزندان و بارآوردن آنان طبق فرمایشات شرع مقدس، و مقید کردن آنان به آموزه های دینی یکی از دقدقه های مهم برای هر پدر و مادر میباشد. این دقدقه ها و نگرانی ها از صدر اسلام تا بحال ادامه داشته آنجا که از ابن عباس روایت میشود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: «افتحوا علی صبیانکم اول کلمة بلا اله الا الله» یعنی: زبان کودکانتان را با کلمه ی لا اله الا الله بگشایید. یعنی اولین کلمه ای که به کودکتان یاد میدهید کلمه ی توحید باشد چرا که کلمه ی توحید، علامت داخل شدن به اسلام و مسلمانی میباشد. بگذارید نخستین کلماتی که گوش طفل را مینوازد و نخستین لغاتی که بر زبانش جاری میشود و اولین الفاظ و اصواتی که به ذهنش خطور میکند، همین کلمه ی توحید باشد.
در روایتی از ابن جریر و ابن منذر از ابن عباس آمده است که رسول گرامی خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: «اعملوا بطاعة الله و اتقوا معاصی الله، و مروا اولادکم بامتثال الاوامر و اجتناب النواهی، فذلک وقایة لهم و لکن من النار» ترجمه: اعمالتان بر اساس اطاعت از خدایتعالی باشد از معاصی بپرهیزید و فرزندانتان را امر کنید که دستورات شرع را اطاعت نمایند و از آنچه شارع مقدس برحذر میدارد، دوری کنند که این خود باعث حفاظت شما و آنان از عذاب و آتش الهی است.
فایده این آشنایی آن است که از زمانی که کودک چشم بصیرت میگشاید، احکام و اوامر الهی را پیش روی خود میبیند، بر اساس امتثال اوامر و اجتناب نواهی رشد مینماید و این آشنایی، خود بمثابه تمرینی میباشد که کودک در آن پخته و آماده ی رویارویی با شهوات نفسانی و لذات دنیوی میگردد. با این ترتیب از آغاز شکوفایی عقلی و تراوش ذهنی، کودک با احکام حلال و حرام انس گرفته و عادت میکند و نهایتاً راهی والاتر و درست تر از اسلام به عنوان شیوه ی زندگی و منشأ قانون گذاری نمیشناسد و این است زندگی ایده آل اسلامی.
طبرانی از حضرت علی رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: «اَدّبُوا اولادکم علی ثلاث خصال: حب نبیکم و حب آل بیتی و تلاوة القرآن فان حملة القرآن فی ظل عرش الله یوم لا ظل الا ظله مع انبیائه و اصفیائه» یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: فرزندانتان را بر اساس سه خصلت تربیت کنید: محبت پیامبرتان و محبت آل او و تلاوت قرآن، زیرا حاملان قرآن در روز قیامت در سایه عرش الهی هستند روزی که هیچ سایه ای جز سایه ی خداوند نیست و همراه پیامبران و برگزیدگان او خواهند بود.
از تمامی گفته های فوق مبرهن شدن که آموزش فرزندان طبق آموزه های دینی جزء لاینفک وظایف پدر و مادر بوده و چنانچه والدین در انجام آن سستی بعمل آورده و کوتاهی کنند، خود جوابگوی خداوند و رسول گرامیش خواهند بود و نتیجه ی کم کاریشان را در دنیا و آخرت مشاهده خواهند کرد همانطور که در دور و اطرافتان نظاره گر آن هستید.

برگرفته شده از کتاب: چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم

گرد آورنده: علیرضا قریشینوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=527