مصوبه ی سوم: یادگیری مصلی از خارج

تاریخ 2011/11/5 13:20:00 | عنوان: مصوبات دارالافتاء عرفان آباد

تصویر اصلی

سؤال: آیا تعلم و یادگیری از خارج برای مصلّی جائز است؟
مصوبه ی پنجمین جلسه ی دار الافتاء حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد
مورخ 8/8/1390 روز یکشنبه

جواب: اگر مصلی در قرائت محصور شده و از خواندن قرائت عاجز باشد، در اینصورت تلقین و یادگیری او از خارج بهیچوجه صحیح نبوده و نماز وی باطل خواهد بود. اما هرگاه نمازگزار در مورد تعداد رکعات خوانده شده، رکوع و سجده دچار اشتباه شده و نداند که چند رکعت از نماز را اداء کرده است و یا نداند که آیا رکوع یا سجده را انجام داده است یا اداء نکرده است، در اینصورت هرگاه این حالت وی از روی کسالت و ناچاری باشد، یادگیری او از خارج صحیح بوده و نماز وی نیز صحیح خواهد بود. اما در صورتیکه این حالت وی از روی مرض و کسالت نبوده و هیچگونه عجز و علتی برای عمل خود وجود نداشته باشد، در اینصورت تعلّم و یادگیری وی از خارج صحیح نبوده و نماز وی در صورت یادگیری از خارج، باطل خواهد بود.

منابع: التیسیر فی الفقه الحنفی ـ اسعد محمد سعید الصاغرجی ص 405
البحر الرائق ج 2 ص 205
در المنتقی فی شرح الملتقی ج 1 ص 153
درر الحکام شرح غرر الاحکام
الفتاوی الهندیه ج 1 ص 99
رد المحتار علی الدر المختار ج 2 ص 329
حلبی کبیر ص 440نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=563