حکایت خطاب

تاریخ 2012/4/21 14:30:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
حضرت عمر بن خطلاب رضی الله عنه کسی را نزد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه فرستاد و از او طلب چهار صد درهم دین نمود. عبدالرحمن برایش جواب فرستاد آیا از من تقاضای قرض میکنی در حالیکه بیت المال در خدمت تو میباشد؟ چرا از آن نمیگیری؟ بعد پس دهی. حضرت عمر رضی الله عنه گفت:
چون من میترسم قضا و قدر الهی به من اصابت کند و من بمیرم آن وقت شما و اصحاب شما بیایند، بگویند: این قرض امیر المؤمنین که از بیت المال گرفته است برای (وارثان) او باشد از آن دست بردارید، آنوقت در مقابل، روز قیامت، حسنات مرا بردارند. ولی از شما قرض بگیرم هر وقت بمیرم تو میآیی و به اندازه ی قرضی که به من داده ای از میراث من برمیداری.

حکایت های حکمت آمیز
گردآورنده: علیرضا قریشینوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=610