عیادت مریض

تاریخ 2012/4/21 14:30:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
از حقوق هر مسلمان نسبت به مسلمان دیگر عیادت از وی به هنگام بیماری است. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید: «من عاد مریضاً لم یزل فی خرفه الجنه» یعنی هر کس بیماری را عیادت کند در بوستان بهشت باشد. عیادت مریض سنت است امّا دیر نشستن نزد مریض بدعت است.
در روضة الخلد آمده است که: حکیمی بیمار شد جمعی به عیادت او رفتند و تا دیر بر بالین وی نشستند و در آخر گفتند حکیم ما را پندی بده، حکیم گفت:
هرگاه بیماری را عیادت می کنید دیر ننشینید.
حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنند: در فضیلت عیادت مریض آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هیچ عیادتی در بامداد انجام نمی گیرد الا آنکه هفتاد هزار فرشته از بامداد تا شامگاه برای عیادت کننده طلب آمرزش می کنند. اگر شبانگاه باشد تا بامداد طلب آمرزش خواهند کرد.

گردآورنده: علیرضا قریشینوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=611