اسلام آوردن عمر رضی الله عنه

تاریخ 2012/7/14 15:20:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
اسلام آوردن عمر رضی الله عنه باعث شادی و سرور مسلمین شد. داستان اسلام آوردن او از این قرار است:
عمر رضی الله عنه قبل از اینکه مسلمان شود گفت: من میخواهم محمد را به قتل برسانم، اما وقتی مردم به او گفتند که خواهر و شوهر خواهرش مسلمان شده اند، به شدت خشمگین شد گویا آتشی وجود او را فرا گرفته بود. در همین حال عازم خانه ی خواهرش شد و چون به خانه ی خواهرش رسید، شنید که آیه های قرآن در آن تلاوت میشود.
این جا بود که قلب عمر نرم شد و از خشونت و سختی به مهربانی و نرمی مبدل گردید. پرسید: محمد کجاست؟ و قصد رفتن به جایی را نمود که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنجا ساکن بود. عمر قبل از اینکه نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاید در خانه ی خواهرش فاطمه بنت خطاب غسل کرده و قرآن را تلاوت کرده بود و هنگامی که به خانه ارقم بن ابی ارقم رسید، در را زد. یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم بلند شد و نگاه کرد سپس دوباره نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای پیامبر خدا، پسر خطاب شمشیر خود را به کمر بسته و می آید. در این جا بود که همزه بن عبدالمطلب بلند شد و گفت: ای پیامبر خدا به او اجازه بده، اگر اراده خیر داشته باشد مسلمان میشود، اگر قصد بدی داشته باشد او را به قتل میرسانم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر اجازه ی ورود داد و از جایش برخاست. به محض اینکه عمر را دید لباسهایش را گرفت و به شدت به طرف خود کشید و گفت: ای عمر، آیا به جانب اسلام نمی آیی تا خداوند آیه هایی در مورد رسوایی تو نازل نکند. (همچنان که ولید بن مغیره را رسوا کرد) عمر گفت: گواهی میدهم که هیچ معبودی جز خدا نیست و گواهی میدهم تو بنده و پیامبر خدا هستی. ای پیامبر خدا من آمده ام تا به خدا و پیامبرش و آنچه از جانب خدا آورده ای ایمان بیاورم. پیامبر صلی الله علیه و سلم تکبیر بلندی گفت که یاران دانستند عمر مسلمان شده است. حاضران نیز تکبیر گفتند و در آن روز مسلمانان در دو صف بیرون آمدند که در یک صف همزه رضی الله عنه قرار داشت و در صف دیگر عمر رضی الله عنه بود. قریش وقتی آن ها را دیدند به شدت ناراحت شدند و در آن روز پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر را فاروق نامید چون خداوند به وسیله ی او قدرت اسلام را ظاهر کرد و میان حق و باطل فرق گذاشت و اینگونه خداوند اسلام را با عمر رضی الله عنه عزت و اقتدار بخشید و عمر رضی الله عنه به گروه اولین مردان اسلام پیوست.

گردآورنده: سراج الدین رحمانینوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=627