شيخ علی حسام الدين نقشبندی قدّس سرّه

تاریخ 2012/7/29 16:20:00 | عنوان: چهره های ماندگار

تصویر اصلی
اين پير حقيقت بين قطب عارفان و فرزند ارشد شيخ محمد بهاءالدين است. چنانکه گذشت مادرش «طيبه خاتون» از سادات چور مريوان بوده است. اين پير بزرگوار در سال 1278 در قريه ی ته ويلی چشم به جهان گشود. و هنوز دوران کودکی را پشت سر نگذاشته بود که نيای بزرگوارش شيخ سراج الدين به سرای باقی شتافت. وی قرآن را در کودکی فرا گرفت و همزمان با آموختن علوم دينی مراهل طريقت را پيموده، مقامی والا يافت و چون به سن بيست سالگی رسيد پدر بزرگوارش شيخ بهاء الدين به رحلت ايزدی پيوست، وی به جانشينی پدر برگزيده شد و در خانقاه ته ويلی به ارشاد پرداخت و تا شصت سال اين کار را بر عهده داشت و خانقاهش نيز در دهکده های «خورمال» و «باخه کون» برپا و مرکز اجتماع صوفيان و عارفان بود.
اين شيخ بزرگوار طريقت دانشمندی پرمايه و محضرش همواره مرکز اجتماع فضلا و نام آوران جهان اسلامی بود و مسائل دشوار علمی را که حل آن برای ديگران دشوار می نمود، به آسانی پاسخگو و مشگل گشا بود. وی تابستانها را گاه گاهی به ايران می آمد و در محل ييلاقی و خوش آب و هوا «کراويه دول» از کوهستانهای اورامان که ملک شخصی او بود، اقامت می گزيد و به ارشاد می پرداخت. اين وجود گرامی يگانه فرزند مادر پارسايش بود، همسرش « فيروزه خاتون» نام داشت و سرانجام شمع وجودش در بهار سال 1358 هجری (1318شمسی) به خاموشی گرائيد و با رحلت او که از اقطاب بزرگ طريقت بود، جهان اسلام در ماتمش سوگوار شد و تربت پاکش در باخه کون توتيای چشم اهل دل است.

نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=633