شيخ علاءالدين نقشبندی قدّس سرّه

تاریخ 2012/10/20 16:20:00 | عنوان: چهره های ماندگار

تصویر اصلی
شيخ علاءالدين فرزند شيخ عمر ضياءالدين است. مادرش اسماء خاتون دختر ميران آقا برادر زاده ی شيخ عثمان سراج الدين بود که نيای بزرگوار اوست. شيخ علاءالدين در روز جمعه 12 ربيع الاول سال1280 هجری در قريه ی ته ويلی متولد شد و شش ماه از برادرش شيخ نجم الدين کوچکتر بوده است. چنانکه گذشت وی به اتفاق برادرش شيخ نجم الدين قرآن و علوم اسلامی را در محيط خانواده فرا گرفت، همزمان با تحصيلات مراتب سير و سلوک را در محضر پدر پيمود. سپس در سال 1311 هجری همراه وی به سنندج سفر کرده و مدتی در اين شهر ماندگار شد.
پس از بازگشت به بياره در سال 1318 هجری چون پدر بزرگوارش دعوت حق را لبيک گفت و برادرش شيخ نجم الدين در بياره بر مسند ارشاد نشست، شيخ علاءالدين به ايران آمد در دهکده ی «درود» ساکن شد و در آنجا تکيه و خانقاه ساخته به امر ارشاد پرداخت و چون شيخ نجم الدين وفات يافت، شيخ علاءالدين به بياره باز گشت و در آنجا به ارشاد مشغول شد و سرانجام در سنه ی 1372 هجری مطابق با نوروز سال 1333 شمسی وفات يافته، در کنار مزار پدر بزرگوارش به خاک سپرده شد.
نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=659