یوم العشیرة (عربی)

تاریخ 2008/10/15 1:40:00 | عنوان: کتابخانه ی الکترونیکی

تصویر اصلی
استاد تنگلی این قطعه شعر را بمناسبت سالروز گردهمایی خانواده ی فارغ التحصیلان حوزه علمیه عرفان آباد سروده اند. روز 10 فروردین هر سال، روز اجتماع و گردهمایی خانواده فارغ التحصیلان حوزه علمیه عرفان آباد است. از مهمترین اهداف این گردهمایی، میتوان به آشنایی هر چه بیشتر خانواده ها، بررسی مشکلات خانوداه ها و جامعه و ارائه ی راهکارهای مناسب برای بر طرف نموده آن، ایجاد فضای گرم خانوادگی و تفاهم و تعامل بیشتر فارغ التحصیلان و خانواده ها، اشاره نمود.

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحبا یوم العشیرة مرحبا (2)
مرحبا ای اسرتی یوم اللقــا
غرۀ العام المبارک ذی الهدی
بارک اللهو لکم یوم الوفـود
یوم فرح یوم فضل و النـدی
مرحبا یوم العشیرة مرحبا (2)
یوم فیض فائض من ربنـــا
نشکرو شکرا جزیلا بالمدی
شددوا ربط القلوبی بالمجی
معهد العلمـی مکانا للعـدی
مرحبا یوم العشیرة مرحبا (2)
جمعکم عون لنا فی دیننا
صوتکـم لکفر آلات الردی
زور اخـوان ثواب دائمـا
فیه صون من حقود والودی
مرحبا یوم العشیرة مرحبا (2)
رؤیۀ الخلان طیب اطیبـو
من طعام ذی رغائب و القدی
ازدیاد الحب منهو جـازم
للاصاغر و الاکابر و البــدی
مرحبا یوم العشیرة مرحبا (2)
حبکم استاذکم عز جمیــل
ودکــم اولادنـا فخـــر زدی
خیرکم من یکرمو استاذهو
بالسلامی و الکرامی و الجدی
مرحبا یوم العشیرة مرحبا (2)
حبذا اهل العلومی اهلنـــا
اهل رشد اهل سعد اهتــدی
اهلکم نور و روح للوجود
کیف نترک نورنا هملا سدی
مرحبا یوم العشیرة مرحبا (2)
ربنــا اکمل لنا اولادنـــا
بالعلومی و الخلوصی و الهدی
اعملوا بالعلم علمتو لکـم
فـی الملائی و الخلائی بالنـدا
مرحبا یوم العشیرة مرحبا (2)
اذکروا رب الخلائق کل حال
بالتفکــر و التذلــل و البـــدا
التجی منکـم دعــاء وافــرا
فی الصباحی و المسائی و الدجی
مرحبا یوم العشیرة مرحبا (2)

تألیف: الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی
مورخ: 13/1/1387نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=81