ابوبکر قفّال مروزی رحمه الله تعالی

تاریخ 2014/12/13 12:50:00 | عنوان: چهره های ماندگار

تصویر اصلی
ابوبکر قفّال مروزی (م ـ417) از درخشنده ترین چهره های مذهب شافعی و مدافع چیره دست مکتب کلامی اشعری که از حیث علم و آگاهی و پرهیزگاری و تألیفات مهمّ شخصیّت کم نظیری بود و مبتکر سبک معروف خراسانیان به شمار میآمد جمع کثیری از دانشمندان از جمله: ابو محمد جوینی (پدر امام الحرمین)، قاضی حسین، ابو علی سبخی در محضر او تلمّذ نموده اند
و او را به این جهت «قفّال» گفته اند که دارای شغل قفل سازی بوده و تا سن سی سالگی به تحصیل علوم دینی اشتغال پیدا نکرده است. پس از آن تا سنّ نود سالگی سرگرم تحقیق مطالب و اجتهاد در جهت استنباط حکم مسائل بوده و در آن سنّ در سیستان متوفی گردیده است.نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=838