از اینها مباش

تاریخ 2016/5/1 4:30:00 | عنوان: روایات و حکایات منتخب

تصویر اصلی
حضرت علی رضی الله عنه فرموده اند: از کسانی مباش، که گفته های آنها مثل گفته ی صالحین، و حرکات آنها مثل حرکات عاشقین و محبّت صالحین را اظهار می کنند، ولی در عمل با آنها مغایرند، و بغض گناهکاران را در دل دارند ولی خودش یکی از آنها می باشد. و اگر کسی را مورد عفو و بخشش قرار می دهد عُجب و تکبّر می ورزد و در وقت تنگی و بلا مأیوس می گردد، و اگر مصیبتی به او رسید ناچار و مجبور به راز و نیاز می گردد و دعا می خواند،
و اگر در خوشی و رفاه به سر ببرد مغرورانه اعراض می نماید، و نفس بر او غلبه کرده، و او را چیزی که به آن ظن داشته باشد سوق می دهد و از یقینیات دورش می کند و در موعظه گویی زیاده روی می کند ولی خودش عبرت نمی گیرد، در قول مرشد است ولی در عمل سست و بی اعتنا، گناهان مردم را بسیار حساب می کند، ولی گناه خودش اگر چه بیشتر باشد، ناچیز می داند، و طاعتی را که با مردم انجام می دهد خیلی بیشتر از آنها حساب می کند و بر مردم طعنه وارد می کند ولی خودش در عمل تنبل می باشد، اشتغال با اغنیاء او را بیشتر از همنشینی فقراء دوست دارد. در امور قضاورت برای منفعت خود علیه دیگران حکم می کند ولی برای منفعت دیگران علیه نفس خود توجهی نمی نماید، دیگران را فریب می دهد تا از او اطاعت کنند و عصیان نمایند، دوست دارد که دیگران با او وفا پیشه کنند ولی خودش وفادار نیست و از دیگران می ترسد و از خدا نمی ترسد.

حکایت های حکمت آمیز ص 45
نوشته‌ای از erfanabad.org
http://www.erfanabad.org/fa

نشانی این صفحه :
http://www.erfanabad.org/fa/modules/news/article.php?storyid=932