تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
سئوالات متداول > منطق و فلسفه
 شرح شاخه

 پرسش و پاسخ
در این قسمت پرسش و پاسخ های مربوط به این شاخه قرار دارند
درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-Apr-2009 20:09 (1351 خوانده شده)
*
مغز آدمی دارای سه بطن است که بزرگترین آن در قسمت جلوی مغز و کوچکترین آن در وسط مغز و متوسط آن در قسمت آخر و انتهائی مغز قرار دارد. طبق گفته ی حکماء، خداوند متعال پنج حواس باطنی را در این سه بطن جای داده است که عبارتند از: در قسمت جلوی بطن بزرگ، حس مشترک قرار دارد. همانگونه که از نام این حاسه پیداست تمامی مدرکات حواس پنجگانه ظاهری، مستقیما وارد این حس شده و در آنجا قرار میگیرد. این حس همانند حوضی است که از طریق پنج رود، آب وارد آن میشود. مثلا هنگامیکه شخصی، ماه را رؤیت میکند، صورت و شکل آن ماه در حس مشترک منقوش میگردد و تا وقتیکه به قرص ماه نظاره گر باشد در آن ثابت میماند. هر وقت قرص ماه از دیده پنهان گشت، از حس مشترک نیز زائل میگردد. خیال دومین حاسه ای است که در آخر بطن بزرگ قرار گرفته است. آنچه که حس مشترک درک میکند، در این حاسه ضبط و حفظ میگردد. این حاسه، گویا خزانه ی حس مشترک میباشد. مثلا هنگامیکه شخصی را نظاره گر باشید، تا وقتیکه ایشان نزد شما باشد و شما نظاره گر آن باشید، صورت آن شخص در حس مشترک نقش بسته شده و هنگامی هم که آن شخص از دیدگان شما غائب شود، باز شما آنرا و شکل و قیافه آنرا به خاطر دارید بواسطه ی آنچه که در خیال آنرا ضبط نموده اید. بهمین خاطر است که ما کسانی را که پس از مدت طولانی دوباره میبینیم، آنرا به خاطر میآوریم و میشناسیم.


سومین حاسه، حاسه ی وهم است که در قسمت آخر بطن کوچک قرار گرفته است. با این حس، معانی جزئیه از قبیل مثلا شجاعت علی، بخل نقی ... درک میشود. برخی از محققین بر این باور هستند که این حاسه، بر تمامی حواس پنجگانه برتری داشته و حکمی که این حاسه صادر میکند، حاکم بر تمامی حواس میباشد. لذا انسانها بواسطه ی حکم این حاسه، از مردگان میترسند اگر چه عقل حکم میکند که شخص مرده هیچگونه نمیتواند آزار یا اذیتی برای دیگران حاصل نماید. چهارمین حاسه، حاسه ی حافظه است که در قسمت وسط بطن متوسط قرار دارد. این حاسه معانی جزئیه ای را که وهم درک میکند، حفظ و ضبط میکند. پنجمین حاسه، حاسه ی متصرفه است که در قسمت جلوی بطن کوچک قرار گرفته است. این حاسه، وظیفه اش ترکیب یا تفصیل صورتها و معانی جزئیه ای است که توسط حواس دیگر کسب شده و بدست آمده است. و الله اعلم بالصواب


درخواست شده توسط Osmanjan و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Dec-2012 20:15 (1174 خوانده شده)
*
خداوند متعال موجود است. هر موجودی، وجودش یا واجب است یا ممکن. اگر وجود پروردگار واجب نباشد، پس قطعاً ممکن خواهد بود. هرگاه وجود خداوند ممکن باشد، پس در اینصورت از جمله ی این عالم بوده و ممکن الوجود بودن ایشان چیزی مسلّم و قطعی خواهد بود. هرگاه خداوند متعال از جمله ی این عالم باشد، پس تابعیت آن را ندارد که بوجود آورنده ی این کائنات باشد. برای اینکه خالق، آغازگر و پدید آورنده ی عالم است. قطعاً آغازگر و پدید آورنده ی هر چیزی، باید مقدم بر آنچه که آغاز شده و پدید آمده است، باشد. بنابراین صحیح نیست که آغازگر عالَم، خود عالَم باشد، زیرا لازمه ی آن این است که اولاً وجود شیئی قبل از خود شئ باشد. ثانیاً علت خود نیز باشد و این هردو محال است. و همچنین صحیح نیست که آغازگر عالم، جزئی از خود عالم باشد. چون بعضی از اجزاء شیئی، مقدم بر کُلّ آن چیز نمیشود. برای اینکه جزئی که مقدم شده است، علتِ کُلّ نمیشود، زیرا جزئی که مقدم شده است علتِ کُلّی میشود که خود، جزء آن است و در اینصورت لازم میگردد که خودِ شئ علتِ خود باشد. در نتیجه بوجود آورنده ی عالَم باید واجب الوجود بوده و علت تامه ی همه ی عالَم و آدم است و این علت، جدا از سلسله ی ممکنات بوده بلکه واجب الوجود و ازلی و ابدی میباشد. شرح عقائد اهل سنت تألیف دکتر عبدالملک السعدی ترجمه امیر صادق تبریزی مریوانی ص52


درخواست شده توسط Mohammad2 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 16-May-2013 22:18 (13676 خوانده شده)
*
از بین مخلوقات عالم، انسانها دارای عقل و قوه ی عاقله بوده و هیچگاه حیوانات از این گوهر گرانبها بهره مند نیستند. حیوانات دارای اندکی شعور فقط برای یافتن غذا و آب و همچنین برای شیر دادن به بچه های خود بوده و جز این، هیچگونه قوه ی عاقله ای که وی را از ارتکاب اعمال خلاف شرع و عرف باز دارد، در آنان موجود نمیباشد. آنان بواسطه ی الهامی که خداوند برای آنان کرده و شعوری که بواسطه ی الهام الهی برای آنان حاصل میشود، به سوی یافتن غذا و آب حرکت کرده و در نتیجه آنرا می یابند و میخورند. اما بخاطر اینکه عقل ندارند، هیچگاه فکر نمیکنند که این غذایی که میخورند چگونه بدست آمده و آیا صاحب این زمین، راضی به خورده شدن زراعت وی میباشد یا نه؟ و باز بخاطر عدم وجود عقل، در صورت خوردن از زراعت یک نفر، هیچگاه نزد خداوند متعال مسئول نبوده و موظف به پرداخت تاوان آن در روز قیامت نیستند. کار مغز، صادر کردن فرمان بوده و برای انجام کارهایی از قبیل اقدام برای خوردن، آشامیدن، خوابیدن، راه رفتن و.... حکم صادر میکند و فرمان راه رفتن را به پاها میدهد. بدین ترتیب پاها نیز عمل راه رفتن را انجام میدهند. در انسانها نیز اینچنین بوده و فرمانده ی کل بدن مغز میباشد و تمامی اعضاء بواسطه ی حکم مغز حرکات انفعالی از خود صادر مینمایند. اما هیچگاه مغز، عقل نبوده و مترادف با هم نمیباشند. منظور از عقل، قوه ی عاقله است که انسانها را از ارتکاب منهیات و خلاف شرع باز داشته و به انجام کارهای نیک و پسندیده سوق میدهد. بواسطه ی همین قوه ی عاقله است که از انجام کاری خوشحال و از ارتکاب عملی، پشیمان و نادم میگردد. اما اینکه این قوه ی عاقله در مغز بوده و یا در قلب موجود است، میان حکماء اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که عقل در مغز بوده و برخی نیز قائل بر این هستند که عقل در قلب موجود است. علی ایّ حال، قوه ی عاقله در انسانها بوده و حیوانات از داشتن چنین گوهری محروم هستند. حیوانات دارای روح بوده اما گیاهان بهیچوجه دارای روح نبوده و از جمله ی ذی روح ها محسوب نمیشوند.


تصویر اتفاقی
کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز

کسب اجازه نامه از دستان استاد الحاج یارمحمد آخوند نظری ادام الله عمره العزیز

استاد تنگلی، طلاب و مدرسین حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد. بهمن 1364

استاد تنگلی، طلاب و مدرسین حوزه علمیه عرفانیه عرفان آباد. بهمن 1364

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی
بج سینه برندسازی گرمایش تابشی تنور گازی