تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
 شرح شاخه

 پرسش و پاسخ
در این قسمت پرسش و پاسخ های مربوط به این شاخه قرار دارند
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 11 »
روزه ]
درخواست شده توسط Paradays و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 01-Sep-2009 16:03 (1478 خوانده شده)
*
استفاده ی انواع کرمها و همچنین پمادهایی که به صورت جلدی و موضعی استفاده میشود، هیچگونه مشکلی برای روزه ایجاد نکرده و روزه را باطل نمیکند.


روزه ]
درخواست شده توسط Mohammad و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Dec-2009 17:16 (940 خوانده شده)
*
ایشان تا وقتی که به اطمینان قلبی نرسیده است و از نبود قضاء روزه ی خود مطمئن نگشته است، لازم است روزه ی خود را قضاء کرده و به آن ادامه دهد. هرگاه که قلبا مطمئن شد که دیگر هیچگونه قضایی بر ذمه اش وجود ندارد، آنوقت است که میتواند به قضاء کردن روزه پایان دهد.


روزه ]
درخواست شده توسط 0911972795 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 02-Jan-2010 10:51 (1758 خوانده شده)
*
روزه گرفتن در روز عاشورا، از فضیلت و ثواب زیادی برخوردار است. زیرا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میفرمایند: «صیام یوم عاشوراء: احتسب علی الله ان یکفّر السنه التی قبله». یعنی از خداوند امیدوارم روزه ی روز عاشورا کفاره ی گناهان یک سال گذشته شود. و در حدیث دیگری نیز میفرمایند: «من صام یوم عاشوراء اعطی ثواب عشره آلاف ملک و من قرأ قل هو الله احد، الف مره یوم عاشوراء نظر الیه بعین رحمته و کتب من الصدیقین». یعنی هر کس در روز عاشوراء روزه بگیرد ثواب ده هزار فرشته بر او داده شده و هر کس قل هو الله احد را در آن روز هزار بار تلاوت کند، خداوند بزرگ با نظر رحمت بر او نظر کرده و از جمله ی صدیقین نوشته خواهد شد. لذا در مورد فضیلت روزه ی روز عاشوراء احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ثبوت رسیده است و جای هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد مبنی بر اینکه روزه ی این روز از ثواب و اجر معنوی فراوانی برخوردار میباشد. اما نباید فراموش کرد که روزه ی روز عاشوراء به تنهایی و عدم گرفتن روزه ی روز نهم و یا روز یازدهم محرم، مکروه تنزیهه میباشد. لذا کسانی که مایل هستند در این روز روزه بگیرند، لازم است به همراه روز نهم محرم و یا به همراه روز یازدهم آن روزه بگیرند.

رد المحتار ج3 ص335
نزهة المجالس ج1 ص231
فضائل 12 ماه قمری


روزه ]
درخواست شده توسط 13601360 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 19-Jan-2010 20:12 (1367 خوانده شده)
*
با گفتن دروغ، چه مصلحتی و چه غیر مصلحتی، روزه باطل نمی شود.


روزه ]
درخواست شده توسط Enigma و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 03-Feb-2010 14:06 (985 خوانده شده)
*
تا وقتیکه انسان زنده بوده و توانایی اداء نماز را داشته باشد، باید خود اقدام به گرفتن قضاء آنها کرده و تا وقتیکه به اطمینان قلبی برسد و یقین حاصل کند که دیگر هیچ نمازی بر ذمه ی او قضاء نشده است، باید قضاء نمازهای فوت شده ی خود را بگیرد. اما پس از مرگ، در صورتیکه به پرداخت فدیه ی نمازهای فوت شده ی خود وصیت کند، بر ورثه ی وی لازم است در ازاء هر وقت نماز وی، مبلغ یک هزار تومان (تقریباً) به فقراء و مستمندان پردازد. اما اگر وصیت نکند، دادن فدیه ی آن بر ورثه لازم نبوده و خود شخص در پیشگاه خداوند متعال باید جوابگو باشد.


در مورد قضاء روزه های فوت شده، اگر آن شخص توانایی روزه گرفتن را داشته باشد، یعنی به اندازه ای پیر و فرتوت و یا به حدی مریض نیست که قادر به روزه گرفتن نباشد، در اینصورت باید همه ی روزهایی که روزه ی آن بر او قضاء شده است روزه گیرد. اما اگر مریض باشد، مریضی که احتمال سلامت در آن وجود نداشته باشد و یا به اندازه ای پیر و فرتوت شده باشد که دیگر به روزه داری توانایی نداشته باشد، در اینصورت در حال حیات نیز میتواند فدیه ی روزه های فوت شده ی خود را بپردازد. یعنی در ازاء هر روز روزه، مبلغ یک هزار تومان (تقریباً) به فقراء و مستمندان باید بپردازد.


پرداخت فدیه پس از مرگ نیز همانند فدیه ی نماز است. اگر وصیت کرده باشد دادن فدیه بر ورثه لازم بوده و اگر وصیت نکند بر ورثه، دادن فدیه ی روزه ی فوت شده ی وی لازم نمیباشد. در صورت عدم لزوم دادن فدیه بر ورثه، باز آنان از طرف پدرشان فدیه ی نماز یا روزه های فوت شده ی وی را پرداخت نمایند، از طرف ایشان مورد قبول واقع شده و ذمه ی وی آزاد میگردد.


روزه ]
درخواست شده توسط Yus و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 28-Mar-2010 11:09 (989 خوانده شده)
*
1ـ روزه ی ایشان کاملاً صحیح بوده و هیچ گونه مشکل شرعی نخواهد داشت. طبق حدیثی از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، روزه گرفتن در روزهای دوشنبه و پنج شنبه سنت میباشد.
2ـ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی، اصحاب را به خوردن سیر پخته امر فرموده اند. بدین معنی که هر کسی که میخواهد سیر را تناول کند، حتماً باید پس از پختن آن، اقدام به خوردن آن نماید. حضرت عایشه رضی الله عنها در یک حدیثی میفرمایند: آخرین طعامی که پیامبر گرامی اسلام میل نمودند، پیاز است. ایشان میخواستند به اصحاب بفهمانند که خوردن سیر و پیاز حرام نبوده و خوردن آن جائز است، به شرطی که پخته شده و بوی نامطبوع آن کاسته شود. لذا احادیثی هم که دال بر نهی آن حضرت از خوردن سیر است، بر خام بودن و پخته نبودن حمل میگردد. خلاصه ی کلام: نهی از خوردن پیاز و سیر تنزیهی است نه تحریمی. شرح شرعة الاسلام ص 276


روزه ]
درخواست شده توسط 13870418 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 14-Aug-2010 23:12 (987 خوانده شده)
*
چنانچه گرفتن روزه برای شما مضر بوده طوریکه مریضی شما را تشدید نماید، در اینصورت گرفتن روزه برای شما لازم نبوده و میتوانید پس از بهبودی کامل، آنرا قضاء نمایید. اما دادن فدیه برای شما صحیح نمیباشد. لذا پس از سپری کردن دوران نقاهت، لازم است که قضاء روزهایی را که نتوانستید روزه بگیرید، بجا آوردید.


روزه ]
درخواست شده توسط Yosof و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 05-Jul-2010 14:11 (2482 خوانده شده)
*
اعتکاف یعنی حبس نفس، اقامت و انتظار نماز پس از اداء نماز است به همراه نیت، در مساجدی که نمازهای پنجگانه ی روزانه در آن بصورت جماعت اداء میگردد. به طور کلی اعتکاف به سه دسته تقسیم میشود: 1ـ اعتکاف واجب. این اعتکاف در صورتی است که شخصی اداء آنرا نذر کرده و برای خود لازم گرداند. 2ـ اعتکاف سنت. این اعتکاف فقط در ده روز آخر ماه مبارک رمضان بوده و اداء آن سنت مؤکده میباشد. 3ـ اعتکاف مستحب. این اعتکاف در سایر دو مورد فوق بوده و کمترین حد آن، یک لحظه میباشد. اما در اعتکاف واجب یا سنت مؤکده، حداقل آن یک شبانه روز است و کمتر از آن بهیچوجه صحیح نمیباشد. همچنین برای دو نوع اول اعتکاف (اعتکاف نذر و اعتکاف سنت مؤکده) روزه دار بودن شرط بوده و بدون گرفتن روزه، اعتکاف صحیح نمیباشد.


شخص معتکف بهیچوجه نباید بدون عذر و یا ضرورت از مسجد خارج شود. لذا اگر بدون هیچگونه عذر شرعی از مسجد و لو یک لحظه خارج شود اعتکاف وی باطل میگردد و باید آنرا دوباره اعاده نماید. معتکف در مسجد میتواند بخورد و بیاشامد و یا بدون احضار مبیع، میتواند عقد معامله انجام نماید. اما نزدیکی و آمیزش وی همچنین استمناء بالید برای ایشان حرام بوده و در صورت انجام چنین اعمالی، اعتکاف وی باطل میگردد. برای زنان، اعتکاف در مسجد بهیچوجه لازم نبوده و حضور آنان در مساجد برای اعتکاف ممنوع میباشد. آنان میتوانند در خانه های خود، اگر محلی را برای خواندن نماز تعیین کرده و آنرا مسجد قرار داده باشند، میتوانند در آنجا به اعتکاف نشسته و به عبادت مشغول باشند. در غیر اینصورت بهیچوجه اعتکاف برای آنان لازم و ضروری نمیباشد.


ساکت نشستن و همچنین اشتغال به کارهای ناپسند و کلام ناشایست از قبیل غیبت و تهمت برای شخص معتکف حرام بوده و لازم است به خواندن قرآن، ذکر و احادیث رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، تعلیم و تعلم سیر النبی صلی الله علیه و سلم و قصص و داستان پیامبران الهی پرداخته و به آموزش و یادگیری حکایات صالحین و امور دینی بپردازد. حاشیة الطحطاوی جلد 2 صفحه ی 373


روزه ]
درخواست شده توسط Masoud و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 04-Aug-2010 22:32 (2960 خوانده شده)
*
روزه نگرفتن افراد مکلف و ترک آن با قصد و اختیار، از جمله ی گناهان کبیره محسوب شده و از عقوبت و عذاب شدیدی در آخرت برخوردار خواهد بود. لذا برای هیچیک از افراد مکلف که هیچگونه عذری برای ترک آن ندارند، بهیچوجه صحیح و جائز نمیباشد.


روزه ]
درخواست شده توسط 13601360 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 14-Aug-2010 23:11 (1521 خوانده شده)
*
نیش زنبور یا هر حشره ی دیگری روزه را باطل نمیکند.

الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید جلد 1 صفحه ی 414


روزه ]
درخواست شده توسط Yak1349 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Aug-2010 00:15 (998 خوانده شده)
*
1ـ انشاء الله بزودی در مورد تقاضای شما دوست عزیز اقدام خواهیم نمود. 2ـ شخص مسافر تا وقتیکه به روستا یا شهر خود بازنگسته است، بعبارتی دیگر تا وقتیکه آبادانی و خانه های شهر یا روستای خود را مشاهده ننموده است، باید نمازهای چهار رکعتی فرض را دو رکعت اداء نماید.


روزه ]
درخواست شده توسط 3080871585 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 12-Aug-2010 23:06 (982 خوانده شده)
*
انشاء الله تعالی، به محض تدوین و آماده شدن جدول اوقات آنرا در سایت قرار خواهیم داد. با تشکر


روزه ]
درخواست شده توسط 13601360 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 12-Aug-2010 23:11 (1251 خوانده شده)
*
اگر آن خونی که به حلق وارد میشود، بدون اختیار و اراده ی شخص روزه دار وارد شود، روزه ی وی را باطل کرده و قضای آن روز، بر وی لازم و واجب میگردد. اما اگر با اختیار و اراده ی خود، آن خون را وارد حلق خود کرده و ببلعد، در اینصورت هم قضاء و هم کفارت بر ذمه ی آن شخص واجب میگردد. لازم به یاد آوری است در هر صورت، روزه همان روز فاسد شده اما نگه داشتن آن تا غروب خورشید و وقت افطار، واجب میباشد.


روزه ]
درخواست شده توسط Sebastian و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 17-Aug-2010 16:26 (1341 خوانده شده)
*
هر گونه ارتباط دختر و پسر نامحرم، چه در ماه رمضان و چه در ایام دیگر مطلقا نامشروع بوده و حرام میباشد. مگر در مواقع ضروری که به اندازه ی ضرورت جائز میباشد.


روزه ]
درخواست شده توسط Enigma و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 17-Aug-2010 16:44 (1950 خوانده شده)
*
اگر کشیدن دندان با تزریق آمپول باشد، روزه را باطل میکند.


روزه ]
درخواست شده توسط MEHRDAD و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 17-Aug-2010 16:37 (5130 خوانده شده)
*
اگر جنب شدن شخص روزه دار، بدون اختیار وی بوده و در خواب باشد، هیچگونه مشکلی برای روزه ی وی ایجاد نکرده و روزه ی وی کاملا صحیح میباشد. لذا برای او لازم است که غسل جنابت انجام دهد.


روزه ]
درخواست شده توسط 4998185578 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 25-Aug-2010 22:15 (845 خوانده شده)
*
1ـ تزریق هرگونه آمپول و سرم، روزه را باطل میکند و قضای آن روز واجب میگردد. تحفة الاخوان فی مسائل رمضان/60.

2ـ خانمهای باردار و یا شیرده، در صورت گرفتن روزه، احتمال ضرر و یا ضعف به جنین یا نوزاد وجود داشته باشد، میتوانند ایام حاملگی و یا شیردهی را بدون روزه سپری کرده و در فرصتهای بعدی قضای آنرا نماید. مختصر الوقایه/40


روزه ]
درخواست شده توسط 13601360 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 29-Aug-2010 18:18 (983 خوانده شده)
*
روزه های نافله را میتوان بخاطر مهمانی و یا دعوت شدن به ضیافت، خورد و شکست. اینکار هیچگونه گناهی بدنبال نداشته و فقط لازم است که در روزهای دیگر آنرا قضاء نمود. اگرچه خود روزه نافله است، اما بخاطر خوردن و شکستن آن، قضاء آن روز واجب میگردد.


روزه ]
درخواست شده توسط 1365 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 31-Aug-2010 16:08 (2371 خوانده شده)
*
هر کدام از نماز و روزه، عبادت جداگانه بوده و شرائط و ارکان بخصوصی را دارا میباشد. لذا گرفتن روزه بدون خواندن نماز، صحیح بوده و مورد قبول الهی واقع خواهد شد. اما گناه ترک نماز همچنان بجای خود باقی بوده و در روز آخرت، باید در مورد ترک نماز حساب پس داده و در آتش جهنم بسوزد.


روزه ]
درخواست شده توسط Yeldez و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 13-Sep-2010 19:02 (989 خوانده شده)
*
نیت شبانه و زبانی هر روز از روزه های ماه مبارک رمضان، بهتر و شایسته تر میباشد. اما اگر بصورت زبانی و شبانه گفته نشود، باز روزه ی آن شخص کاملا صحیح بوده و هیچگونه مشکلی در پی نخواهد داشت.


« 1 2 (3) 4 5 6 ... 11 »
تصویر اتفاقی
پایان نماز جمعه

پایان نماز جمعه

حضور پرشور مردم در نماز جمعه

حضور پرشور مردم در نماز جمعه

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی