تصاویر جدید
آمار بازدید
آخرین بروز رسانی 1395/10/15 2017/01/04
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
 شرح شاخه

 پرسش و پاسخ
در این قسمت پرسش و پاسخ های مربوط به این شاخه قرار دارند
« 1 2 (3) 4 »
به علت عدم مشاهده پیام ارسال سوال بعداززدن دکمه ارسال ، سوالم را مجددا" تایپ وارسال میکنم.لذادرصورت تکرارشدن احتمالی سوال عذرخواهی اینجانب را پذیراباشید.
پدرخانواده ای فوت کرده وبه سه فرزندذکور یک باب مغازه درشهربه نسبت مساوی یک سوم وبه همسرمتوفی منزل مسکونی به ارث رسیده وفرزندان اناث نیز سهم خودرابه مادرشان بخشیده اند.فرزندان اناث به خانه بخت رفته اند.فرزندان ذکور بهمراه مادر وهمسرفرزندارشد درمنزل مسکونی فوق الذکر زندگی می کنند.3-4سال اول بعدازفوت پدرخانواده ،فرزند ارشد بصورت شراکت با یک فرد دیگر (مغازه ازفرزندارشدوبرادرانش+ سرمایه ازفرددیگر +سودحاصل پایان هرسال نصف نصف ) درمغازه یادشده پارچه فروشی افتتاح وامرارمعاش میکند.بعداز3-4سال وکسب سرمایه از سودحاصل درطی این مدت فرزندارشد مستقلا" ودرهمان مغازه بکارش درهمان شغل ادامه میدهد. فرزندذکوردوم نیز اخیرا" خدمت سربازی را تمام کرده وبلافاصله نیز درکناربرادرارشدش درهمان مغازه مشغول بکارشده است وفرزندذکورسوم نیز دانش آموز می باشد. فرزندارشد با این توجیه که هزینه امرارمعاش این خانواده را میدهد درپایان هرسال که میزان درآمدو سودمغازه احتساب میگردد برای دیگربرادران خود سهم مشخصی درنظرنمیگیرد وکل سودودرآمدبه جیب فرزندارشد واریزمیگردد.بااطمینان ازاینکه میزان درآمدوسود حاصله ازمجموعه هزینه های مختلف وخرج زندگی بیشتراست آیا این کارفرزندارشد بلحاظ شرعی صحیح است؟ نکته جالب توجه اینکه اخیرا" محرزگردیده بصورت پنهانی زن دیگری اختیارکرده (نکاح شده وثبت نشده )وبرایش خانه وبهترین امکانات زندگی را باهمان درآمدفوق الذکر فراهم کرده است .ازاین موضوع خانواده اطلاعات محکمی ندارند گرچه ازقرائن ورفتارهای فرزندارشد مشکوک شده اند.آیاشخصی که بطوراتفاقی ازازدواج پنهانی او مطلع گشته بایدموضوع رابه خانواده اطلاع دهد؟این شخص چه اطلاع بدهد چه اطلاع ندهددرهردوحالت عذاب وجدان دارد. لطفا بطور شفاف و بصراحت پاسخ دهید.
میراث ]
درخواست شده توسط Mtgm و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Apr-2013 01:30 (1065 خوانده شده)
*
فرزند ارشد خانواده، کاملاً اشتباه کرده و میبایست، سهم الارث هر یک از ورثه را به تمام و کمال تحویل ایشان نماید. همچنین در صورت شراکت در مغازه یا هر چیز دیگری، فرزند ارشد خانواده که اموال مشترک در اختیار ایشان گذاشته شده است، موظف است که سود حاصله را طبق موازین شرع مقدس و فتاوای مجتهدین مذهب، فی مابین ورثه به صورت عادلانه تقسیم نماید. در صورت هر گونه تعدّی و تجاوز به حقوق ورثه از سوی فرزند ارشد خانواده، عمل وی تجاوز به حریم ورثه شناخته شده و از دیدگاه شرع مقدس حرام و نامشروع میباشد. در اینگونه موارد سایر ورثه موظف هستند که بیلان کار در پایان سال از وی مطالبه کرده و در صورت امتناع، اموال مشترک را از اختیار وی درآورده و به یک فرد صالح و امانت دار دیگری بسپارند. در صورتیکه خیانت فرزند ارشد خانواده و یا حداقل عدم صلاحیت وی برای سایر ورثه محرز گردد و یا عدالت وی بسبب کارهای وی زیر سؤال برود، دیگر نباید به آن شراکت ادامه داده و موجبات تنش و نارضایتی را برای همه ی ورثه فراهم نمود. بهترین کار این است که اموال مشترکی از قبیل مغازه، زمین زراعی یا مسکونی، و یا هر چیز دیگری که از پدر مرحوم تان بدون تقسیم به جای مانده است، در اولین فرصت طبق موازین شرع و فتاوای مجتهدین مذهب فی ما بین ورثه تقسیم نموده و این قضیه را به خوشی و شیرینی فیصله نمائید.


میراث ]
درخواست شده توسط Aujan و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-May-2013 00:56 (1090 خوانده شده)
*
اهداء اموال مُشاع و هبه کردن آن قبل از تقسیم، هیچگاه جائز نبوده و در فقه احناف بی اعتبار و بی ارزش میباشد. لذا خانم شما میتواند مدعی سهم الارث از اموال والدین خود شده و سهمیه ی خود را از اموال متروکه ی پدر و مادر خود از برادرانش طلب نماید.


سلام و احترامات خود را خدمت دوستان عزیز و استادان گرانقدر تقدیم میدارم خیلی خوشحال و خداوند را سپاسگذار هستم که در جمع شما عزیزان قرار گرفته ام. استادان گرانقدر معذرت میخواهم که اولین سوالم را در رابطه میراث خدمت تان ارایه میدارم. 10 الی 15 سال پیش ما با دو کاکایم زندگی مشترک داشتیم و همیشه بخاطر گرفتن میراث مادرم را لت و کوب میکردند و پدرم را نیز تحریک به طلاق مینمودند بلاخره مادرم مجبور شد که بالای کاکایش طلب میراث و مهریه نماید و بعد از فیصله بزرگان منطقه کاکای مادرم مبلغی را بنام مهریه و میراث به وی پرداخت نمود و از وی نشان شصت اخذ نمود و این مبلغ را پدرم همرای کاکاهایم تقسیم نمودند و در خانه مشترک به مصرف رسانیده اند. مادرم چند سال پیش داعی عجل را لبیک گفته است و این زندگی مشترک از بین رفته است هر کس پشت کار خویش رفته اند حتی من هم از پدرم جدا شده ام. سوال اینجاست که آیا میتوانم از کاکاهایم طلب آن مبلغ را نمایم منظورم از پدرم نیست چون ایشانرا زیاد دوست دارم. امیدوارم مطلبم را گرفته باشید تشکر از حوصله مندی تان.
میراث ]
درخواست شده توسط Ahmadjan92 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 25-Jul-2013 02:10 (1870 خوانده شده)
*
طبق آنچه که ما از فرمایشات شما سرور گرامی فهمیدیم، مادر شما از برادر خود ادعای ارث و مهریه نموده و از ایشان مبلغی را دریافت نموده است. مادرتان آن مبلغ را تقدیم شوهر خود یعنی پدر شما کرده و او نیز به همراه پسران خود یعنی برادران شما به مصرف رسانیده است. اکنون شما میخواهید ادعای ارث مادرتان را از برادران خود کنید. دوست عزیز! شما فقط میتوانید ادعای اموالی را نمائید که به هنگام فوت مادرتان در تملک مادرتان بوده است. یعنی مادر مرحوم شما قبل از وفات دارای چه اموالی بوده اند، شما پس از فوت ایشان فقط میتوانید آن اموال را ادعا کرده و سهم الارث خود را طلب نمائید. آنچه که مادرتان در قید حیات، به کسی یا کسانی بخشیده است، نمیتوانید آنرا ادعا کرده و دعوا نمائید.


میراث ]
درخواست شده توسط Lomahoot65 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 31-Aug-2013 16:07 (924 خوانده شده)
*
طبق اصول فقه احناف، کلیه ی اموال منقول و غیر منقول پدر مرحومتان از مخرج شش (6) تقسیم شده و یک ششم آن سهم الارث پدر بزرگ شما بوده و یک ششم آن نیز سهم الارث مادر بزرگ شما میباشد. باقیمانده ی اموال یعنی دو سهم برای شما و دو سهم دیگر نیز به عنوان سهم الارث برادرتان تعیین میگردد. این حقی است که خداوند متعال برای شما و برای پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری تان تعیین نموده است. بخاطر کفالت بر اموال برادرتان نیست.


میراث ]
درخواست شده توسط Ahmadjan92 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 11-Oct-2013 21:44 (885 خوانده شده)
*
در فقه احناف، محرومیت از ارث وجود ندارد اگر چه پدر وصیت کرده و یا اعلان نماید که من پسرم را از ارث محروم کرده ام، باز پس از مرگ وی پسرش ورثه ی ایشان بوده و به همان مقداری که شرع مقدس از ارثیه ی پدرش برای وی در نظر گرفته است، میتواند تصاحب نماید.


میراث ]
درخواست شده توسط 1100074198 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-Dec-2013 22:08 (788 خوانده شده)
*
یک شخص زنده اگر بخواهد اموالش را بین فرزندانش تقسیم کند، میبایست بطور مساوی این کار را انجام دهد، چنانچه بطور مساوی تقسیم نکند، این شخص کار مکروهی انجام داده و مورد عتاب و عقاب خداوند قرار میگیرد، امّا تقسیمی که کرده نسبت به فرزندان جائز بوده و این کراهیت گریبان گیر خود پدر میشود. لازم به ذکر است اگر یکی از فرزندانش طالب علم و یا شخص صالح با تقوا با نماز و... باشد میتواند، اموالش را بطور مساوی تقسیم نکرده و به همان فرزند طالب علمش و... اموال زیادی ببخشد، بدون هیچ کراهیتی.


میراث ]
درخواست شده توسط Samirasrn و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-Dec-2013 23:06 (1033 خوانده شده)
*
پدر و مادر در قید حیات خود میتوانند هر قدر و به هر اندازه که دوست دارند از اموال خود را به یکی از فرزندان خود و یا به همه ی آنها بخشش نمایند. هیچکس نمیتواند ایشان را از اینگونه بذل و بخشش منع نماید. هرگاه پدر یا مادر در قید حیات خود مقداری از اموال خود را به فرزندان خود اهداء نمایند، دیگر نمیتوانند آن اموال اهداء شده را دوباره از فرزندان خود باز پس گیرند و به اختیار خود درآورند. اموالی که با اختیار و اراده ی پدر و مادر به فرزندی اهداء شده است، پس از وفات پدر یا مادر، هیچ ورثه ای حق دخالت در آن مال را نداشته و بهیچوجه نمیتوانند در آن خصوص ادعایی داشته و بخواهند خواستار ترکه ی آن مال شوند. همانگونه که بیان کردیم، پدر یا مادری که آن مال را اهداء کرده است، نمیتواند آنرا از چنگ فرزندان در آورد، پس برادران یا خواهران به طریق اولی نمیتوانند در آن خصوص ادعایی داشته و خواستار ترکه ی آن شوند.


میراث ]
درخواست شده توسط 13601360 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 08-Mar-2014 13:57 (717 خوانده شده)
*
با تشکر از شما سرور گرامی. انشاءالله تعالی مراتب را به سمع اساتید و بزرگان دینی رسانیده و تقاضای شما دوست عزیز را با ایشان در میان خواهیم گذاشت. منتظر نظرات سازنده ی شما عزیزان هستیم. با تشکر.


میراث ]
درخواست شده توسط Aihan و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Feb-2014 01:35 (921 خوانده شده)
*
بله. مادر میتواند تمامی اموالی را که از پدر مرحوم و شوهر مرحوم خود به ارث برده است، به یکی از فرزندان خود بخشش نموده و هبه نماید. اما بهتر است عدالت را فی ما بین اولاد خود رعایت کرده و بین آنها به طور مساوی تقسیم نماید.


میراث ]
درخواست شده توسط Hamid13773 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 20-Mar-2014 14:33 (925 خوانده شده)
*
اگر پدری به یکی از فرزندان خویش بگوید: ای فرزندم از من مراقبت کن من خودم (مثلاً) برای تو خانه ای میسازم و یا برایت ماشینی میخرم و یا... حال اگر پدر بعد از چندی بدون ساختن خانه و یا خریدن ماشین برای همان فرزندش فوت کند، برای وارثان، دیگر لازم و واجب نیست که از میراث پدرشان برای ساختن خانه ای برای برادرشان خرج کنند، اما اگر بخواهند از روی تبرّع و ترحّم و تصدّق این کار را انجام دهند، جائز است. ردالمحتار علی الدر المختار ـ کتاب الهبة ج8 ص489.


میراث ]
درخواست شده توسط Hsoodeh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 23-Jul-2014 05:53 (1264 خوانده شده)
*
قبل از هر چیز میبایست کلیه ی اموال و ماترک مرحوم پدرتان تقسیم شده و سهم الارث هر یک از ورثه مشخص شود. برای این کار میبایست کلیه ی اموال منقول مرحوم پدرتان صورت برداری سپس قیمت گذاری شده و یا به فروش رسانیده شود. همچنین اموال غیر منقول ایشان اعم از منزل مسکونی، زمین متری مسکونی طبق نظریه ی کارشناسان، طبق قیمت روز، قیمت گذاری شده و به فروش رسانیده شود. سهم الارث مادرتان از این اموال، یک هشتم از کلیه ی اموال منقول و غیر منقول بوده و باقیمانده ی اموال نیز بین دو فرزند پسر و دو فرزند دختر به صورت للذکر مثل حظ الانثیین (هر دختر یک سهم و هر پسر دو سهم) تقسیم کرده میشود. پس از مشخص شده سهم پسر بزرگتر و تعیین سهم ایشان از اموال پدر، همسر و فرزند ایشان میتواند سهام خود را از اموال پسر بزرگتر دریافت نمایند. سهم همسر ایشان، یک هشتم کلیه ی اموال وی بوده و باقیمانده کلیه ی اموال نیز متعلق به فرزند ایشان میباشد.


میراث ]
درخواست شده توسط 88888 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 18-Nov-2014 19:10 (740 خوانده شده)
*
هرگاه پسری که پدر پیر خود را نگهداری کرده و از او مواظبت بعمل آورده است، پدر در قید حیات خود منزل، زمین و تمامی دارائی خود را به او داده و مالکیت آنرا به پسر خود سپرده باشد، در اینصورت آن شش هکتار زمین و همچنین همه ی دارائی هایی که با زحمت آن پسر بدست آمده است، همه گی متعلق آن پسر بوده و پس از فوت پدر، سایر فرزندان حق ندارند در مورد آن شش هکتار و سایر اموال ادعایی داشته و خواستار ترکه ی آن شوند. اما اگر پدر هیچیک از اموال خود را به پسر نداده باشد، بلکه آن پسر فقط دارائی پدر را کار کرده و بر روی آن کشاورزی و کارگری نموده باشد و هیچگونه دلیلی مبنی بر بخشیدن اموال به آن پسر وجود نداشته باشد، در اینصورت آن پسر، فقط کارگر محسوب شده و همه ی آن دارائی اعم از شش هکتار و یا سایر دارایی، همه و همه متعلق به پدر بوده و همه ی آنها می بایست در تقسیم ترکه لحاظ شود. آن پسری که از پدر پیر نگهداری کرده است، بهیچوجه نمیتواند در مورد آن شش هکتار و یا چیزهایی که با سعی و تلاش وی بدست آمده است، ادعایی داشته و هرگونه مالکیت را نسبت به آنها ادعا نماید. همه ی اموال متعلق به پدر بوده و همه ی ورثه در گرفتن حق از آن یکسان و برابر میباشد.


میراث ]
درخواست شده توسط Hossain327 و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 18-Nov-2014 19:29 (689 خوانده شده)
*
اجاره بهای دریافتی را به ده (10) قسمت تقسیم کرده و هر دختر یک سهم و هر پسر دو سهم را مستحق میباشد. یعنی هر دختر یک دهم و هر پسر دو دهم از کل اجاره بها را دریافت کرده و همانند سهم الارث، حق مسلّم وی میباشد.
میراث ]
درخواست شده توسط Drmamali و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 25-Jan-2015 15:19 (1271 خوانده شده)
*
اگر به شخصی، مثلاً مقداری زمین به صورت شراکتی (از ارث پدر و یا...) برسد به صورتیکه زمین آنقدری هست که هر کس بعد از تقسیم آن، از مقدار زمینی که به خودش رسیده، میتواند به طور مستقله استفاده کرده و بهره آن را ببرد (یعنی زمین قابل تقسیم باشد) این شخص نمیتواند آن زمینی که هنوز تقسیم و تعیین نشده را به دیگران ببخشد، میبایستی أول تقسیم کنند تا حق وی کاملاً مشخص و معین شود، بعد میتواند آن را به هر کسی که بخواهد ببخشد، اما اگر مقدار زمین خیلی کم باشد به صورتیکه بعد از تقسیم از منتفع بودن خارج شده و هیچ یک از شرکاء نمیتوانند به طور مستقله از سهم خود بهره برده و استفاده کنند، در این صورت است که میتوانند قبل از تقسیم نیز سهم خود را به دیگران ببخشند. اگر شخصی دو دختر داشته باشد که هر دوی آنها قبل از (پدرشان) فوت شده اند آن دو دختری که فوت شده اند هیچ ارثی از پدرشان نمیگیرند چون آنها قبل از مُورِث (پدر) فوت شده اند و شرط ارث بردن این است که وارث میبایستی در زمان فوت مُورث زنده باشد، اما فرزندان آن دو دختر از مادر خودشان میتوانند ارث ببرند. فتح باب العنایة جلد2 ص410ـ رد المحتار جلد8 ص495.


میراث ]
درخواست شده توسط BEHZADGH و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 09-Mar-2015 00:34 (971 خوانده شده)
*
1ـ بله. شما از مادرتان ارث گرفته و از جمله ی ورثه ی ایشان محسوب میشوید. 2ـ خیر. فرزندان شوهر از زن قبلی، ورثه ی مادر شما محسوب نشده و هیچگونه ارثی از مادرتان نمیتوانند به خود اختصاص دهند.


میراث ]
درخواست شده توسط Ahmadullah و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 06-Sep-2015 13:18 (668 خوانده شده)
*
هبه دادن و بخشیدن اموال در حالت بیماری (مرض الموت) که امیدی به علاج آن نیست، جائز بوده اما بمنزله ی وصیت در حق موهوب له میباشد. بدین معنی است، کل آن چیزی که واهب بخشیده، به وی تعلق نمیگیرد بلکه از یک سوم مال ترکه محاسبه شده و مابقی اموال متعلق به ورثه میباشد. در ضمن وصیت در حق ورثه جائز نبوده یعنی اگر واهب در حالت مریضی به یکی از ورثه های خود چیزی ببخشد آن بخشش باطل میشود. هدایه ج 4 ص 245


میراث ]
درخواست شده توسط Mina و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 03-Sep-2015 21:25 (809 خوانده شده)
*
اگر خواهر و برادر وی لِاَبٍ و اُمٍ (از یک پدر و مادر) و یا لِاَبٍ (از یک پدر) باشند از وی ارث میبرند. هر برادر دو سهم و هر خواهر یک سهم دریافت میکنند.


میراث ]
درخواست شده توسط Mohammmad و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 03-Sep-2015 21:57 (686 خوانده شده)
*
تا آنجایی که ما متوجه شدیم پس از فوت مادرتان، وارثان ایشان عبارتند از: شوهر ـ 2 دختر ـ مادر مادر. مسئله از مخرج 13 تقسیم شده و هشت قسمت آن به دو دختر و سه قسمت آن به شوهر و دو قسمت آن به مادر مادر میرسد. لازم به ذکر است که این مسئله در صورتی صدق میکند که پدرتان، مادرتان را طلاق نداده باشد (شما قید نفرمودید). چنانچه طلاق داده باشند، پدرتان نیز سهمی دریافت نمیکنند.


« 1 2 (3) 4 »
تصویر اتفاقی
استاد تنگلی در کنار کوه احد

استاد تنگلی در کنار کوه احد

حجرالاسود

حجرالاسود

اعضای دارای بیشترین پیام
1 mohammad2
mohammad2
172
2 elyas 130
3 SAHABI 111
4 sahneh 91
5 gapist 56
6 neghab
neghab
30
7 nurahmed
nurahmed
25
8 alten 21
9 men 19
10 IBB
IBB
19
جدول اوقات شرعی
سیستم گرمایشی هیتر تابشی گرمایش تابشی تنور گازی