سلام و علیکم! سوالی دارم که همیشه در معاملات روزمره ی خود در افغانستان به آن بر میخوریم اینست که: در وقت معامله مشتری با بایع به خصوص در مورد میوه جات و مشخصاً در مورد خربزه و تربوز شرط کارد بسیار رایج است. به این معنی که وقتی شخصی نزد خربزه یا تربوزه فروش برود و برایش بگوید که یک خربزه یا تربوز برایم بده، اما به شرط کارد، و یا بایع خود داد میزند که تربوز و خربزه به شرط کارد و این شرط اینست که کمی از خربوزه یا تربوز را پاره میکنند اگر خوبش بود مشتری آنرا خواهد خرید و اگر بر عکس خراب باشد در آنصورت مشتری از خریدن آن خودداری میکند. سوال در اینجا اینست که آیا این نوع شرط بندی نیز در اسلام حرام است یا خیر؟ به شرط کارد میوه خوب را تشخیص کردن و در صورت خراب بودن آنرا رها کردن جایز است؟ به خاطر اینکه خود فروشنده آنرا از محل مخصوص آن که در افغانستان به نام مارکیت میوه یاد میشود میخرد بدون دیدن، اگر شرط کارد برای فروش آن معیار باشد و فرض کنیم نصف آن خراب باشد و به فروش نرسد آیا فروشنده بدون موجب متضرر نخواهد شد. لطفاً در مورد از دیدگاه فقه حنفی برایم معلومات بدهید. تشکر

درخواست شده توسط FKhyber و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 08-Jul-2009 19:39

سلام و علیکم! سوالی دارم که همیشه در معاملات روزمره ی خود در افغانستان به آن بر میخوریم اینست که: در وقت معامله مشتری با بایع به خصوص در مورد میوه جات و مشخصاً در مورد خربزه و تربوز شرط کارد بسیار رایج است. به این معنی که وقتی شخصی نزد خربزه یا تربوزه فروش برود و برایش بگوید که یک خربزه یا تربوز برایم بده، اما به شرط کارد، و یا بایع خود داد میزند که تربوز و خربزه به شرط کارد و این شرط اینست که کمی از خربوزه یا تربوز را پاره میکنند اگر خوبش بود مشتری آنرا خواهد خرید و اگر بر عکس خراب باشد در آنصورت مشتری از خریدن آن خودداری میکند. سوال در اینجا اینست که آیا این نوع شرط بندی نیز در اسلام حرام است یا خیر؟ به شرط کارد میوه خوب را تشخیص کردن و در صورت خراب بودن آنرا رها کردن جایز است؟ به خاطر اینکه خود فروشنده آنرا از محل مخصوص آن که در افغانستان به نام مارکیت میوه یاد میشود میخرد بدون دیدن، اگر شرط کارد برای فروش آن معیار باشد و فرض کنیم نصف آن خراب باشد و به فروش نرسد آیا فروشنده بدون موجب متضرر نخواهد شد. لطفاً در مورد از دیدگاه فقه حنفی برایم معلومات بدهید. تشکر

*
طبق قواعد فقه حنفی، خیار رؤیت برای هر خریداری ثابت است. بدین معنی که هر کسیکه کالایی را خریداری میکند، میتواند اندازه ی 3 روز کالای خریداری شده را در دست و اختیار خود نگه دارد تا سالم بودن آن از هرگونه عیب و نقصی، نزد وی ثابت گردد.


اما خیار رؤیت در فقه حنفی اینگونه تعریف شده است: «المراد من الرؤیة فی بحث خیار الرؤیة، هو الوقوف علی الحال و المحل الذی یعرف به المقصود الاصلی من البیع ... و المأکولات و المشروبات یلزم ان یذوق طعمها». یعنی منظور از خیار رؤیت در بحث خیار رؤیت، اطلاع دقیق از وضعیت کالای به فروش رسیده بوده و نیز دانستن آن چیزی است که هدف و مقصود اصلی از کالای فروخته شده میباشد. لذا هدف و مقصود اصلی در مواد خوردنی و نوشیدنی، چشیدن مزه ی آن است.


بنابراین در مورد فروش هندوانه و خربزه به شرط چاقو و اینکه خریدار پس از چشیدن مزه ی آن، اقدام به خریداری کرده و در صورت نداشتن مزه ی مطلوب، آن خربزه یا هندوانه به صاحب اصلی و فروشنده باز پس داده میشود، عین گفتار فقهاء و مجتهدین مذهب بوده و هیچگونه مشکلی از نظر قواعد و اصول فقه حنفی ایجاد نمینماید. لذا اینگونه معامله، معامله ی صحیح بوده و کاملا شرعی میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به کتاب درر الحکام صفحه ی 323 مربوط به ماده ی 323 مراجعه نمایید.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1015