با سلام. اگر فردي در زمان حيات خود قسمي از اموال خود بعنوان مثال زمين را جهت ساخت به يكي از فرزندان با اين نيت كه اين زمين سهم الارث ايشان است به جهت ساخت خانه به ايشان بدهد تا در زمان وفات مورد دعوی و تعدي نباشد. و حتي به صورت شفاهي ذكر كند كه اين فرزند ديگر حتي يك وجب به غير از اين محل ساخت خانه حقي ندارد. و خلاصه نيت اين بوده باشد كه سهم الارث را در زمان حيات خود بديشان بدهد. آيا اين فرزند پس از فوت دوباره سهم از زمين خواهد داشت يا خير؟

درخواست شده توسط Taha و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 12-Jul-2009 23:27

با سلام. اگر فردي در زمان حيات خود قسمي از اموال خود بعنوان مثال زمين را جهت ساخت به يكي از فرزندان با اين نيت كه اين زمين سهم الارث ايشان است به جهت ساخت خانه به ايشان بدهد تا در زمان وفات مورد دعوی و تعدي نباشد. و حتي به صورت شفاهي ذكر كند كه اين فرزند ديگر حتي يك وجب به غير از اين محل ساخت خانه حقي ندارد. و خلاصه نيت اين بوده باشد كه سهم الارث را در زمان حيات خود بديشان بدهد. آيا اين فرزند پس از فوت دوباره سهم از زمين خواهد داشت يا خير؟

*
با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست گرامی. در مورد جواب سوالتان باید بگوییم که، به طور کلی هر چیزیکه در حیات والدین توسط آنان با هر عنوانی که باشد، به اولاد بخشیده شده و اختیار آن به اولاد واگذار گردد، فقط ملک شخصی اولاد بوده و هیچکس نمیتواند در آن حقی داشته و یا ادعای دیگری کند. واژه ی ارث، همانگونه که از اسمش پیداست، چیزی است که پس از وفات مورث (میراث گذارنده) به ورثه (میراث گیرنده) تعلق مییابد. لذا نه والدین میتوانند در حیات خود سهم الارث اولاد خود را بدهند و نه اولاد میتواند در حیات والدین خود، سهم الارث خود را از آنان تقاضا نماید. زیرا در حیات والدین، مالک حقیقی و اصلی اموال آنان خود والدین هستند و هر چیزیکه توسط والدین آنان به هر کس و هر مقدار که داده شود به عنوان پیشکش، هدیه و هبه قلمداد میشود.


بنابراین با اینکه والدین قید کنند که فرضا «ما این زمین و خانه را به تو میدهیم بشرطیکه پس از وفات ما نباید در باقی اموال ادعایی داشته باشی»، باز اولاد میتوانند پس از وفات والدین در مورد اموال باقی مانده، سهم الارث خود را ادعا نماید. اولاد قطعا ذی حق هستند و حتما میتوانند از اموال ما ترک والدین خود، ارث خود را دریافت نمایند. چنانچه با توضیحات فوق اشکال شما بر طرف نشد، ما منتظر هستیم تا دوباره توضیحات بیشتری را ارائه دهیم.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1033