اگر مرد بعد از ازدواج از زن خود خوشش نيامد و خواست او را طلاق دهد چنانچه زن مطلقه وي او را نفرين نمايد آيا اين نفرين در مرد اثر خواهد كرد يعني اين عمل مرداز نظر شرعي ظلم بحساب مي آيد؟ يا مرد مطلقا" مجاز است و هيچ نفريني در رابطه با اين عمل در وي اثر نخواهد كرد؟

درخواست شده توسط OMID و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Jul-2009 15:17

اگر مرد بعد از ازدواج از زن خود خوشش نيامد و خواست او را طلاق دهد چنانچه زن مطلقه وي او را نفرين نمايد آيا اين نفرين در مرد اثر خواهد كرد يعني اين عمل مرداز نظر شرعي ظلم بحساب مي آيد؟ يا مرد مطلقا" مجاز است و هيچ نفريني در رابطه با اين عمل در وي اثر نخواهد كرد؟

*
*
نفرین و اثر کردن یا نکردن آن، فقط تحت اراده و مشیت الهی است. لذا نمی توان به طور قطع گفت که آن نفرین واقع می شود یا نمی شود. اما آنچه که مهم است، شوهر، صرف اینکه از همسرش خوشش نمی آید، نمی تواند آنرا طلاق داده و زندگی خود را متلاشی نماید. این کار اصلا شایسته ی یک شخص مؤمن و متدین نیست. در اینصورت زن، قطعا مورد ظلم و تعدی قرار گرفته و حق همسری و حق زناشویی وی پایمال میگردد. لذا مرد قطعا مسئول بوده و باید جواب این کار ناشایست خود را در روز آخرت بپردازد. اما از احادیث و سخنان گهربار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می توان اینچنین استنباط کرد که امکان مقبولیت نفرین زن در اینگونه موارد بیشتر است. زیرا طبق فرمایشات آنحضرت، دعاء مظلومان در حق ظالمین در درگاه خداوند مقبول خواهد بود. همچنین در یک حدیثی دیگر آمده است: بترسید از دعاء مظلومان آنگاه که دستهایشان را به طرف آسمان بلند می کنند. زیرا هیچگاه خالی و ناامید بر نمی گردنند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1044