آيا براي كسيكه وسع دارد خريدن امتياز حج با قيمت بالا و رفتن فرض است يا همينكه ثبت نام نمايد و منتظر بماند كفايت مينمايد؟

درخواست شده توسط OMID و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 11-Aug-2009 17:46

آيا براي كسيكه وسع دارد خريدن امتياز حج با قيمت بالا و رفتن فرض است يا همينكه ثبت نام نمايد و منتظر بماند كفايت مينمايد؟

*
از آنجا که رفتن به حج، برای یکبار در عمر فرض است، همچنین حیات انسان و زنده مانده آن در سالهای آتی معلوم نیست لذا شایسته است هر شخص مکلف، هرچه زودتر نسبت به انجام این فریضه ی الهی اقدام نماید. بهتر است راهی را انتخاب نماید تا با آن بتواند زودتر فرض خود را بجا آورد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1080