پرداخت پول به ضامن در مقابل ضمانتی که برای پرداخت قرض در صورت نپرداختن شخص بدهکار به طلبکار بعهده می گیرد صحیح است یا خیر؟ آیا پولی که بدین صورت قرض گرفته می شود حکم ربا دارد؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 18-Sep-2008 15:56

پرداخت پول به ضامن در مقابل ضمانتی که برای پرداخت قرض در صورت نپرداختن شخص بدهکار به طلبکار بعهده می گیرد صحیح است یا خیر؟ آیا پولی که بدین صورت قرض گرفته می شود حکم ربا دارد؟

*
با عرض پوزش از محضر جنابعالی در تاخیر جوابتان. از آنجا که این سوال قبلا نیز مطرح شده و بی جواب مانده بود، تا کنون پاسخ سوالتان را از منابع معتبر اهل سنت نیافته ایم لذا به محض پیدا کردن جواب سوالتان آنرا در همین قسمت خواهیم گذاشت. خواهشمندیم همچنان منتظر جوابتان باشید. با تشکر

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=110