با سلام. آیا احتلامی شدن به هنگام خواب، روزه را باطل میکند؟

درخواست شده توسط Mehman و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 24-Aug-2009 22:49

با سلام. آیا احتلامی شدن به هنگام خواب، روزه را باطل میکند؟

*
خیر، روزه را باطل نمی کند و فقط غسل بر وی واجب می گردد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1102