با سلام. آیا زنا باعث حرمت ابدی می گردد یعنی اگر فردی با دختری زنا کند بعدا نمی تواند آن دختر را به عقد دائم خود در بیاورد؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Sep-2008 21:29

با سلام. آیا زنا باعث حرمت ابدی می گردد یعنی اگر فردی با دختری زنا کند بعدا نمی تواند آن دختر را به عقد دائم خود در بیاورد؟

*
در رابطه با سؤال شما دوست عزیز، زنا باعث حرمت دختران زن مزنیه می شود. به این معنی که مرد زانی به هیچ وجه نمی تواند دختر آن زن زنا شده را به عقد نکاح خود در آورد و به همسری برگزیند. فرقی نمی کند که آن دختر از نطفه آن مرد تولد یافته باشد یا از نسل شخص دیگر. اما آن مرد می تواند زن زنا شده را به عقد نکاح خود در آورده و به همسری برگزیند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=124