لطفا شرایط گوسفند و گاو جهت قربانی کردن را توضیح دهید یعنی چه نوع گوسفند یا گاوی خریداری شود؟

درخواست شده توسط Javan و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 10-Nov-2009 11:25

لطفا شرایط گوسفند و گاو جهت قربانی کردن را توضیح دهید یعنی چه نوع گوسفند یا گاوی خریداری شود؟

*
از گوسفند و بز، حیواناتی صلاحیت قربانی شدن را دارند که یک سال کامل را پر کرده و به سال دوم رفته باشند. اگر یک روز هم از کمتر از یک سال باشد، برای قربانی کردن جائز نمیباشد. اما اگر گوسفند شش ماهه ای، جثه اش بزرگ بوده طوری که اگر کنار مادرش بایستد، هیچگونه تفاوتی به هم نداشته باشد، اینگونه گوسفند نیز برای قربانی کردن جائز میباشد اما نباید حتی یک روز هم از شش ماه کمتر باشد.
برای قربانی کردن گاو، لازم است دو سال را پر کرده و داخل سال سوم شده باشد و برای قربانی کردن شتر، لازم است پنج سال را پر کرده و داخل سال ششم شده باشد.
حیوانات مجنون، بی شاخ، اخته، برای قربانی کردن جائز میباشند. و حیوانات لاغر، لنگ به طوری که نمیتواند به محل ذبح روانه شود، و حیواناتی که بیشتر از یک سوم گوش، دم، چشم و دنبه ی آنها از بین رفته باشد برای قربانی کردن صحیح نمیباشند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1253