با عرض ادب و احترام. آیا فردی قبل از عقد نکاح با همسر آینده اش نزدیکی کند و هر گونه عمل زناشویی را انجام دهد عقد نکاح برای آنها جایز میباشد یا نه؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 22-Sep-2008 21:51

با عرض ادب و احترام. آیا فردی قبل از عقد نکاح با همسر آینده اش نزدیکی کند و هر گونه عمل زناشویی را انجام دهد عقد نکاح برای آنها جایز میباشد یا نه؟

*
بله عقد نکاح برای وی جایز است، اما برای عمل نامشروع و خلاف شرعی که مرتکب شده است، باید توبه کند.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=127