يک نوزاد از چه کساني مي تواند همزمان شير بخورد؟ آيا از مادر خود، مادر بزرگ پدري و مادري خود، از عمه و خاله خود مي تواند شير بخورد؟ با تشکر

درخواست شده توسط Sahneh و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 07-Feb-2010 13:46

يک نوزاد از چه کساني مي تواند همزمان شير بخورد؟ آيا از مادر خود، مادر بزرگ پدري و مادري خود، از عمه و خاله خود مي تواند شير بخورد؟ با تشکر

*
نوزاد، از همه ی زنانی که شیر داشته باشند، می تواند شیر بخورد. اما اگر شیر خوردن نوزاد، در کمتر از دو و نیم سال باشد. بعبارتی سن آن نوزاد کمتر از دو و نیم سال باشد، حکم رضاع و شیر خواره گی ثابت شده و آن نوزاد، با همه ی قوم خویش آن زنی که وی از او شیر خورده است، قوم خویش محسوب می شود.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1397