با سلام با گفتن طلاق زن و شوهر به هم دیگر در دعواهای کوچک آیا در حنفی طلاق جاری می شود و باید دوباره نکاح کرد لطفا تعداد را نیز بفرمائید.

درخواست شده توسط Enigma و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 07-Feb-2010 13:51

با سلام با گفتن طلاق زن و شوهر به هم دیگر در دعواهای کوچک آیا در حنفی طلاق جاری می شود و باید دوباره نکاح کرد لطفا تعداد را نیز بفرمائید.

*
به فرموده ي رسول اكرم صلي عليه و سلم‹ سه چيز كه جدايي آن، جدي است و شوخي آن نيز جدي است› يكي از آن سه چيز، مسئله دي طلاق بين زن و شوهر است. تفاوتي ندارد كه دعوا هاي خانگي كوچك باشد يا بزرگ. هر زني، با ازدواج با يك مرد و اجراي خطبه ي عقد با آن، صاحب 3 طلاق مي شود و فقط تا سه طلاق، آن زن مي تواند با تجديد خطبه ي عقد، با آن مرد زندگي كند. هر گاه تعداد دفعات طلاق به 3 برسد، ديگر آن زن تا ابد بر آن مرد حرام شده و تا وقتي كه تحليل كرده و عده اش سپري شود، نمي توتند آن زن را عقد نكاح كند خود در آورد. در اين صورت لازم است آن زن، به عقد نكاح فرد ديگري در آمده و حتماًٌ بايد با او همبستر شود. هر گاه آن مرد، طلاق وي را داده و از هم جدا شوند و زن نيز عده ي خود را از شوهر دوم نيز سپري كند، شوهر اول در چنين وضعيتي آن زن را به عقد نكاح خود در آورد. در اين صورت هيچ راهي براي ازدواج آن وجود ندارد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1406