حكم خريد و فروش سگ چيست؟

درخواست شده توسط مهمان و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 25-Sep-2008 13:07

حكم خريد و فروش سگ چيست؟

*
خرید و فروش سگ، دارای هیچ گونه مانع شرعی نمی باشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=141