آیا در حج تمتع تیغ زدن سر اجباری است؟ آیا می شود ماشین زد و کوتاه تر کرد؟

درخواست شده توسط Enigma و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 21-Feb-2010 21:30

آیا در حج تمتع تیغ زدن سر اجباری است؟ آیا می شود ماشین زد و کوتاه تر کرد؟

*
کسی که برای اداء حج یا عمره احرام بسته است، برای خروج از احرام و برای حلالی شدن، لازم است موی سر خود را بتراشد هرگاه موی سر وی به اندازه ی بند انگشت و یا کوتاه تر از آن باشد. اما اگر موی سر وی بزرگتر از بند انگشت باشد، میتواند برای حلالی شدن از احرام، موی سر خود را به اندازه ی بند انگشت کوتاه نماید. این عمل یکی از واجبات حج به شمار میرود.

ردالمختار ج 3 ص 539
هدایة شریف ج 1 ص 231

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1435