با سلام میخواستم ازتان بپرسم که یک نفر سالی که میخواست به حج برود فوت کرد آیا الان به جای او پسرش که قبلا به حج نرفته میتواند برود؟ خواهش میکنم به این سوال هر چه زودتر پاسخ دهید. ممنون

درخواست شده توسط Golmohamdi و پاسخ داده شده توسط ErfanAbad در 03-May-2010 09:40

با سلام میخواستم ازتان بپرسم که یک نفر سالی که میخواست به حج برود فوت کرد آیا الان به جای او پسرش که قبلا به حج نرفته میتواند برود؟ خواهش میکنم به این سوال هر چه زودتر پاسخ دهید. ممنون

*
نیابت کسی که خود شخصا به حج نرفته و حج فرض وی اداء نشده است، مکروه میباشد.

رد المحتار علی الدر المختار جلد 4 صفحه 21

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : erfanabad.org : http://www.erfanabad.org/fa/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1565